Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Türev Ürünler

Türev ürünler, değeri bir dayanak varlığın değerindeki değişimlere göre değişen ürünlerdir. Dayanak varlık, döviz birimi, emtia, endeks veya faiz oranı olabilir. Kullanımı en yaygın olan türev ürünleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 • Forward (Vadeli) İşlemler: Döviz ve emtia üzerine yapılan vadeli alım/satım işlemleridir.
 • Opsiyon İşlemleri: Döviz, emtia, hisse endeksi üzerine yapılan, satıcısına yükümlülük, alıcısına hak sağlayan vadel işlemlerdir.
 • Vadeli Para Takası (Para Swap) İşlemleri: Yatırım miktarının, işlem vadesi boyunca ilgili spot kur üzerinden farklı bir para birimine çevrildiği, vade sonunda forward kur üzerinden tekrar ilk para birimine dönüştürüldüğü iki bacak içeren vadeli işlemlerdir.
 • Faiz Takası (Faiz Swap-IRS) İşlemleri: Belirli bir anapara tutarı üzerinden, farklı yapılardaki veya oranlardaki faiz ödeme yükümlülüklerinin takasına dayalı anlaşma türüdür.
 • Anapara Korumalı Yapılandırılmış Türev Ürünler: Bir türev ürünün vadeli mevduat ile birlikte kullanılması sonucu anapara koruması (işlemin vadeden önce kapatılmaması kaydıyla) sağlayan, klasik mevduat ürününden daha fazla getiri sağlamayı hedefleyen ürünlerdir.

Türev ürünler, piyasa hareketlerine karşı riskten korunma sağlamak (hedging) amaçlı kullanılabildiği gibi, piyasa hareketlerinden kazanç sağlamak amacıyla da (spekülatif) kullanılabilir.

Müşteri Kitlesi

Piyasa hareketlerinden faydalanarak kazanç elde etmek isteyen Özel Bankacılık Müşterileri ve piyasa risklerine karşı koruma (hedging) sağlamak isteyen KOBİ, Ticari ve Kurumsal Bankacılık Müşterileri, gerekli ön koşulları sağladıkları takdirde türev işlem yapabilirler.

Türev işlem talepleriniz ile ilgili gerekli ön koşulları öğrenmek için portföy yöneticinizle irtibata geçiniz.

Avantajları

Piyasa hareketlerinden faydalanarak gleneksel yatırım ürünlerinden daha fazla getiri elde etme imkanı sağlar.

Piyasa harketlerinin getirdiği risklerden korunma (hedging) imkanı sağlar.

Riskleri

Türev işlemlerde, getiri kadar karşılaşılması muhtemel zarar da miktarı çok yüksek tutarda olabilir. Ayrıca, taraflar işlem başlangıcında sayısal olarak ortaya konulamayan miktarlarda zarara maruz kalabilirler.

Türev Ürün Çeşitleri

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.a) kapsamında İşlem aracılığı veya portföy aracılığı faaliyeti kapsamında yapılan tezgahüstü türev araç işlemlerine ilişkin Türev Ürün Listesi için tıklayınız.

Forward (Vadeli) İşlemler, işlem tarihinden ileri bir tarihte takası yapılmak üzere, işlem tarihinde belirlenen bir dayanak varlığın alış/satışının, yine işlem tarihinde belirlenen bir fiyat üzerinden yapıldığı vadeli işlemlerdir.

Forward İşlemler’de işleme dahil olan her iki taraf da takas tarihinde ilgili dayanak varlığın alım/satımı konusunda yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.

Müşteri Kitlesi

Piyasa hareketlerinden faydalanarak kazanç elde etmek isteyen Özel Bankacılık Müşterileri ve piyasa risklerine karşı koruma (hedging) sağlamak isteyen KOBİ, Ticari ve Kurumsal Bankacılık Müşterileri, gerekli ön koşulları sağladıkları takdirde Forward İşlem yapabilirler.

Forward İşlem talepleriniz ile ilgili gerekli ön koşulları öğrenmek ve Forward İşlemler’e konu olabilecek dayanak varlıklar ile ilgili detaylı bilgiyi almak için portföy yönetmeniniz ile irtibata geçiniz.

Avantajları

 • İleri bir tarihte yapılması ihtiyacı duyulan döviz alım/satmı işlemi için kullanılacak kuru işlem tarihinde sabitleme imkanı sağlar.
 • Piyasa hareketlerinden faydalanarak gleneksel yatırım ürünlerinden daha fazla getiri elde etme imkanı sağlar.
 • Piyasa harketlerinin getirdiği risklerden korunma (hedging) imkanı sağlar.

Riskleri

 • Türev işlemlerde, getiri kadar karşılaşılması muhtemel zarar da miktarı çok yüksek tutarda olabilir.
 • Ayrıca, taraflar işlem başlangıcında sayısal olarak ortaya konulamayan miktarlarda zarara maruz kalabilirler.

Opsiyon İşlemleri, işlem tarihinden ileri bir tarihte takası yapılmak üzere, işlem tarihinde belirlenen bir dayanak varlığın alış/satışının, yine işlem tarihinde belirlenen bir fiyat üzerinden yapıldığı vadeli işlemlerdir.

Opsiyon İşlemleri’nde işleme dahil olan taraflardan opsiyon alıcısı olan taraf ödediği Opsiyon Primi karşılığında ilgili alım/satım işleminin yapılması konusunda bir hak elde ederken, opsiyon satıcısı olan taraf tahsil ettiği Opsiyon Primi karşılığında opsiyonun kullanılması haline ilgili alım/satım işlemini gerçekleştirmek üzere bir yükümlülük üstlenir. Opsiyon alıcısının satın aldığı hakkı kullanmak istemesi halinde opsiyon satıcısı yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.

Opsiyon İşlemleri, kullanım amaçlarına göre aşağıdaki özellikler kullanılrak farklılaştırılabilir;

 • Avrupa/Amerikan Tipi Opsiyonlar: Avrupa Tipi opsiyonlarda opsiyon kullanım hakkı sadece vade gününde geçerli iken, Amerikan Tipi opsiyonlarda hak, vade boyunca kullanılabilir.
 • Bariyerli Opsiyonlar: Opsiyon işlemlerin opsiyonu sona erdirecek (knock-out) veya pasif durumda olan opsiyonu aktifleştirecek (knock-in) bariyerler eklenerek farklı stratejiler ve fiyatlamalar oluşturulabilir.
 • Dijital Opsiyonlar: İşlem takas tarihinde döviz alım /satım işlemi gerçekleştirilmesi yerine takas tarihinde belirli piyasa koşullarının sağlanması durumunda alıcısına nakit getiri (payout) sağlayan opsiyon işlemleri yapılabilir. Bu opsiyonlarda tek bir kullanım fiyatı herine bant aralıklar hedeflenerek farklı piyasa koşullarından yararlanılabilir.
 • Opsiyon Stratejileri: Birden fazla opsiyonun bir arada kullanılması ile farklı piyasa koşullarından faydalanma imkanı sunan opsiyon stratejileri (straddle, strangle, pivot forward, participating forward, butterfly, condor vb.) oluşturulabilir.

Müşteri Kitlesi

Piyasa hareketlerinden faydalanarak kazanç elde etmek isteyen Özel Bankacılık Müşterileri ve piyasa risklerine karşı koruma (hedging) sağlamak isteyen KOBİ, Ticari ve Kurumsal Bankacılık Müşterileri, gerekli ön koşulları sağladıkları takdirde Opsiyon İşlemi yapabilirler.

Opsiyon İşlem talepleriniz ile ilgili gerekli ön koşulları öğrenmek ve Opsiyon İşlemleri’ne konu olabilecek dayanak varlıklar ile ilgili detaylı bilgiyi almak için portföy yönetmeniniz ile irtibata geçiniz.

Avantajları

 • İleri bir tarihte yapılması ihtiyacı duyulan döviz alım/satmı işlemi için kullanılacak kuru işlem tarihinde sabitleme imkanı sağlar. Alıcısına döviz alım/satım işlemini gerçekleştirme veya gerçekleştirmeme hakkını sunar.
 • Çok çeşitli piyasa beklentilerine karşılık getiri olanağı sunan strattejiler oluşturulmasına imkan sağlar.
 • Piyasa hareketlerinden faydalanarak gleneksel yatırım ürünlerinden daha fazla getiri elde etme imkanı sağlar.
 • Piyasa harketlerinin getirdiği risklerden korunma (hedging) imkanı sağlar.

Riskleri

 • Türev işlemlerde, getiri kadar karşılaşılması muhtemel zarar da miktarı çok yüksek tutarda olabilir.
 • Ayrıca, taraflar işlem başlangıcında sayısal olarak ortaya konulamayan miktarlarda zarara maruz kalabilirler.

Vadeli Para Takası (Para Swap) İşlemleri yatırım miktarının, işlem vadesi boyunca ilgili spot kur üzerinden farklı para birimine çevrildiği, vade sonunda forward kur üzerinden tekrar ilk para birimine dönüştürüldüğü iki bacak içeren vadeli işlemlerdir.Para Swap İşlemleri’nde işleme dahil olan her iki taraf da takas tarihlerinde ilgili dayanak varlığın alım/satımı konusunda yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.

Müşteri Kitlesi

Piyasa hareketlerinden faydalanarak kazanç elde etmek isteyen Özel Bankacılık Müşterileri ve piyasa risklerine karşı koruma (hedging) sağlamak isteyen KOBİ, Ticari ve Kurumsal Bankacılık Müşterileri, gerekli ön koşulları sağladıkları takdirde Para Swap İşlemi yapabilirler.

Para Swap İşlem talepleriniz ile ilgili gerekli ön koşulları öğrenmek ve Para Swap İşlemleri’ne konu olabilecek dayanak varlıklar ile ilgili detaylı bilgiyi almak için portföy yönetmeniniz ile irtibata geçiniz.

Avantajları

 • İleri bir tarihte yapılması ihtiyacı duyulan döviz alım/satmı işlemi için kullanılacak kuru işlem tarihinde sabitleme imkanı sağlar.
 • Piyasa hareketlerinden faydalanarak gleneksel yatırım ürünlerinden daha fazla getiri elde etme imkanı sağlar.
 • Piyasa harketlerinin getirdiği risklerden korunma (hedging) imkanı sağlar.

Riskleri

 • Türev işlemlerde, getiri kadar karşılaşılması muhtemel zarar da miktarı çok yüksek tutarda olabilir.
 • Ayrıca, taraflar işlem başlangıcında sayısal olarak ortaya konulamayan miktarlarda zarara maruz kalabilirler.

Paket Para Swap İşlemleri yatırım miktarının, işlem vadesi boyunca ilgili spot kur üzerinden farklı para birimine çevrildiği, vade boyunca bu para biriminde vadeli mevduat olarak değerlendirildiği ve vade sonunda forward kur üzerinden mevduat faizi ile birlikte tekrar ilk para birimine dönüştürüldüğü iki bacak içeren vadeli işlemlerdir.Para Swap İşlemleri’nde işleme dahil olan her iki taraf da takas tarihlerinde ilgili dayanak varlığın alım/satımı konusunda yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.

Müşteri Kitlesi

Piyasa hareketlerinden faydalanarak kazanç elde etmek isteyen Özel Bankacılık Müşterileri ve piyasa risklerine karşı koruma (hedging) sağlamak isteyen KOBİ, Ticari ve Kurumsal Bankacılık Müşterileri, gerekli ön koşulları sağladıkları takdirde Para Swap İşlemi yapabilirler.

Para Swap İşlem talepleriniz ile ilgili gerekli ön koşulları öğrenmek ve Para Swap İşlemleri’ne konu olabilecek dayanak varlıklar ile ilgili detaylı bilgiyi almak için portföy yönetmeniniz ile irtibata geçiniz.

Avantajları

 • Para Swap ve vadeli mevduat ürünlerinin birlikte kullanılması ile klasik mevduat ürünlerinden daha yüksek getiri elde etme olanağı sağlar.
 • İşlemin erken kapatılmaması koşulu ile anapara ve getiri koruması sağlar. İşlem vadesinde elde edilecek brüt getiri oranı işlem tarihinde bellidir ve risk altında değildir.
 • İleri bir tarihte yapılması ihtiyacı duyulan döviz alım/satmı işlemi için kullanılacak kuru işlem tarihinde sabitleme imkanı sağlar.
 • Piyasa hareketlerinden faydalanarak gleneksel yatırım ürünlerinden daha fazla getiri elde etme imkanı sağlar.
 • Piyasa harketlerinin getirdiği risklerden korunma (hedging) imkanı sağlar.

Riskleri

 • İşlemin erken kapatılması halinde anaparada kayıplar yaşanabilir.
 • Türev işlemlerde, getiri kadar karşılaşılması muhtemel zarar da miktarı çok yüksek tutarda olabilir.
 • Ayrıca, taraflar işlem başlangıcında sayısal olarak ortaya konulamayan miktarlarda zarara maruz kalabilirler.

Faiz Swap İşlemleri belirli bir anapara tutarı üzerinden, farklı yapılardaki veya oranlardaki faiz ödeme yükümlülüklerinin takasına dayalı anlaşma türüdür.

Müşteri Kitlesi

Piyasa risklerine karşı koruma (hedging) sağlamak isteyen KOBİ, Ticari ve Kurumsal Bankacılık Müşterileri, gerekli ön koşulları sağladıkları takdirde Faiz Swap İşlemi yapabilirler.

Faiz Swap İşlem talepleriniz ile ilgili gerekli ön koşulları öğrenmek ve Faiz Swap İşlemleri’ne konu olabilecek dayanak varlıklar ile ilgili detaylı bilgiyi almak için portföy yönetmeniniz ile irtibata geçiniz.

Avantajları

 • Piyasa hareketlerinden faydalanarak gleneksel yatırım ürünlerinden daha fazla getiri elde etme imkanı sağlar.
 • Piyasa harketlerinin getirdiği risklerden korunma (hedging) imkanı sağlar.

Riskleri

 • Türev işlemlerde, getiri kadar karşılaşılması muhtemel zarar da miktarı çok yüksek tutarda olabilir.
 • Ayrıca, taraflar işlem başlangıcında sayısal olarak ortaya konulamayan miktarlarda zarara maruz kalabilirler.

Anapara Korumalı Yapılandırılmış Türev Ürünler, bir türev ürünün vadeli mevduat ile birlikte kullanılması sonucu anapara koruması (işlemin vadeden önce kapatılmaması kaydıyla) sağlayan, klasik mevduat ürününden daha fazla getiri sağlamayı hedefleyen ürünlerdir.

Müşteri Kitlesi

Piyasa hareketlerinden faydalanarak kazanç elde etmek isteyen Özel Bankacılık Müşterileri ve piyasa risklerine karşı koruma (hedging) sağlamak isteyen KOBİ, Ticari ve Kurumsal Bankacılık Müşterileri, gerekli ön koşulları sağladıkları takdirde Yapılandırılmış Türev İşlemler yapabilirler.

İşlem talepleriniz ile ilgili gerekli ön koşulları öğrenmek ve işlemler konu olabilecek dayanak varlıklar ile ilgili detaylı bilgiyi almak için portföy yönetmeniniz ile irtibata geçiniz.

Avantajları

 • Türev ürünler ve vadeli mevduat ürünlerinin birlikte kullanılması ile klasik mevduat ürünlerinden daha yüksek getiri elde etme olanağı sağlar.
 • İşlemin erken kapatılmaması koşulu ile anapara ve getiri koruması sağlar. İşlem vadesinde elde edilecek brüt getiri oranı işlem tarihinde bellidir ve risk altında değildir.
 • Piyasa hareketlerinden faydalanarak gleneksel yatırım ürünlerinden daha fazla getiri elde etme imkanı sağlar.
 • Piyasa harketlerinin getirdiği risklerden korunma (hedging) imkanı sağlar.

Riskleri

 • İşlem sonunda hedeflenen ürün getirisine hak kazanılacak piyasa şartlarının oluşmaması durumunda yatırımcı, klasik mevduat ürününden elde edeceği getiriyi elde edemeyebilir.
 • Ayrıca, taraflar işlem başlangıcında sayısal olarak ortaya konulamayan miktarlarda zarara maruz kalabilirler.
Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kampanya :
Kredi Vadesi (Ay) :
Kredi Tutarı (TL) :
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi ve Kobi nakit destek kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Ödeme Planı

Tarih Kredi Tutarı TL
Döviz Cinsi TL Kredi Vadesi AY
Faiz Oranı (Aylık) KKDF Oranı
BSMV Oranı Taksit Tutarı TL
Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı
Müşteri Tipi Kredi Türü
Kampanya    

Masraf ve Komisyonlar

Taksit No Taksit Tarihi Taksit Tutarı Taksit İçindeki Anapara Taksit İçindeki Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara

Bu ödeme planında yer alan faiz oranı, ücret ve komisyon tutarları, tüketicilerin bilgi edinmeleri amacıyla ve Bankamızca özel bir yükümlülük içermeksizin, bilgi niteliğindedir. Bu ödeme planında yer alan bilgiler Ödeme Planının hazırlandığı tarih itibarıyla geçerli değerleri yansıtmaktadır. Örnek ödeme planı oluşturduğunuz ürünü Yapı Kredi’den kullanmaya karar verdiğinizde, Bankamızın ilan etmiş olduğu güncel faiz, ücret ve komisyon tutarları geçerli olacaktır. Yapı Kredi faiz oranı, ücret ve komisyon tutarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


Bu ödeme planı, seçtiğiniz kredi ürününde sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, başvurunuza kesin onay taahhüdü içermemektedir. Başvurunuzun kesin onay alması, sunacağınız bilgi ve belgeler üzerinden Bankamızca başvurunuza istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir.


Toplam masraflara kredi açılış ücreti ve vergiler dahil edilmiş olup, krediye göre farklılık gösterecek olan “sigorta masrafları” bu formda yer alan aylık ve yıllık maliyet oranlarına dahil edilmemiştir.

Başvurunuzu dilediğiniz Yapı Kredi şubesinden yapabilirsiniz.

Konut Kredisi başvurularınızı İnternet,SMS veya tüm Yapı Kredi ATM'leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için KONUT (boşluk) TCKN (boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.

Bireysel ihtiyaç kredisi başvurularınızı hemen başvur butonuna tıklayarak, internet şubesi, SMS veya tüm Yapı Kredi ATM’leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için BIREYSEL (Boşluk) TCKN (Boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.
YapıKredi

Son Hesaplamalar

Yükleniyor...
Yükleniyor