Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Çevre Yönetimi

Yapı Kredi çevresel etkilerini en aza indirmek, bu alandaki hedeflerini hayata geçirebilmek için ana hissedarları Koç Holding ve UniCredit’in bilgi birikimi ve tecrübelerinden faydalanmaktadır. Bu bakış açısıyla Yapı Kredi, Koç Topluluğu şirketlerinin çevre yönetiminden sorumlu yöneticilerinin oluşturduğu ve çevre yönetimi konusunda en yetkili karar alma birimi olan Koç Çevre Kurulu’nun bir üyesidir. Topluluk genelindeki politika ve stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ve yayılması faaliyetleri Çevre Kurulu tarafından yürütülmektedir. Kurulda belirlenen stratejik hedefler, performans hedeflerine dönüştürülmekte ve tüm Yapı Kredi organizasyonuna yayılması sağlanmaktadır. Hedef gerçekleşmeleri ve performans sonuçları düzenli olarak takip edilmekte, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşların bilgisine sunulmaktadır. Çevre mevzuatına uyum için Koç Topluluğu Denetim Grubu ile periyodik denetimler gerçekleştirilmektedir.

Yapı Kredi, çevre alanındaki performansını her yıl kamuya açık olarak yayımladığı sürdürülebilirlik raporlarında tüm paydaşlarıyla paylaşmaktadır. Sürdürülebilirlik raporları kapsamında çevresel ve sosyal alanlardaki seçilmiş göstergeler uluslararası bir denetim kuruluşu tarafından doğrulanmaktadır.

İklim Değişikliği Yönetimi

Yapı Kredi, iklim değişikliği alanındaki etkilerini finansmanını sağladığı projeler aracılığıyla yönetmektedir. Operasyonel faaliyetleri sırasında oluşan çevresel etkiler için 2011 yılından bu yana sera gazı salım değerlerini düzenli olarak takip etmektedir. Bu kapsamda Genel Müdürlük binaları ve hizmet binaları olmak üzere 5 tesiste, doğrudan (Kapsam 1) ve dolaylı (Kapsam 2) salım değerleri ISO 14064 standardı gerekliliklerine uygun olarak hesaplanarak, sertifikalandırılmaktadır. Ayrıca ofislerde kullanılan kâğıtların yanı sıra çalışanların ulaşımı için kullanılan servis araçlarının ve iş nedenli uçak seyahatlerinin tüketimlerini kapsayan (Kapsam 3) salımları da hesaplanarak dış denetim firmasına doğrulatılmaktadır. Yapı Kredi, 2016 yılından bu yana Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project – CDP)’nin İklim Değişikliği Programı kapsamında bu alandaki uygulamalarını şeffaf bir şekilde raporlamaktadır.

Su Yönetimi

Yapı Kredi, evrensel bir sorun olan su kıtlığını bir bütün olarak ele almaktadır. Doğal kaynakları verimli kullanmaya yönelik çalışmaları kapsamında su tüketimlerini takip etmekte ve 2018 yılından itibaren CDP Su programına yanıt vermektedir.

Banka genelinde su; çalışanların kullanımı, temizlik faaliyetleri ve yeşil alan bulunan lokasyonlarda sulama suyu şeklinde tüketilmektedir. Yapı Kredi’nin, faaliyetlerinden kaynaklanan su tüketimi sınırlı olup, tüketimi nedeniyle etkilenen özel bir su kaynağı bulunmamaktadır. Bununla birlikte doğal kaynakların, verimli kullanımına yönelik çalışmaları kapsamında su kaynaklı riskleri ve fırsatları değerlendirerek, çevre performansını artıracak kısa ve uzun vadeli iyileştirmeler planlamaktadır.

Yapı Kredinin su yaklaşımı aynı zamanda kredi politikalarında da yer bulmaktadır. Uluslararası standartların ışığında hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme sistemi kapsamında kredilerinin su ayak izini de gözetmektedir.

Yapı Kredi, Türkiye genelinde Genel Müdürlük Binaları, hizmet binaları, ofis ve şubelerinde su tüketimini takip edip, azaltabileceği ve çevre performansını artıracağı uygulamaları faaliyete geçirmek için azami gayret göstermektedir. Bu amaçla, 2015 yılı baz alınarak kişi başı tüketimini 2020 yılına kadar %4 azaltma hedefini koymuştur. Bu hedefe ulaşmak için çalışanları için farkındalık yaratıcı eğitim ve iletişim kanallarını kullanmakta, Genel Müdürlük Binalarındaki tedarikçilerinin de bu konuda aktif rol almasını sağlamaktadır.

Yapı Kredi su tüketimi değerlerini, azaltım hedeflerini ve önlemlerini her yıl sürdürülebilirlik raporunda paylaşmaktadır.

Atık Yönetimi

Yapı Kredi, faaliyetleri sırasında doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılması amacıyla, atık oluşumunu kaynağında azaltan, çevre ile uyumlu teknolojilere öncelik vermektedir. Genel Müdürlük Binalarında Atık Yönetimi, Yapı Kredi iş süreçlerine entegre edilerek, süreç içindeki roller ve sorumluluklar tanımlanmış ve çalışanlara duyurulmuştur. Süreç kapsamında, uygulama ve atık takibini sağlamak amacıyla Atık Yönetimi Genel Esasları oluşturulmuştur. Atık miktarları ile ilgili performansın takibi ve izleme çalışmalarında Veri Toplama ve Değerlendirme Formu kullanılmaktadır. Yapı Kredi, Atık Yönetimi çalışmalarında, atıkların minimizasyonu için birinci ilke atığı kaynağında önlemek, ikinci ilke ise atık miktarını azaltmaktır. Kaynağında azaltılamayan, tekrar kullanıma uygun olmayan ve geri kazanılmayan atıklar, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde çevre mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmektedir.

Yapı Kredi, çevre bilincini müşterilerine aktarmaya önem vermektedir. Bu doğrultuda müşterilerini e-fatura ve SMS-fatura kullanımına teşvik ederek kâğıt tüketimini ve karbon salımını azaltmayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra dijital bankacılık alanındaki öncü yaklaşımlarıyla pek çok süreci dijital ortama taşıyarak çevresel etkiyi azaltmaktadır.

Yapı Kredi, atık miktarı değerlerini, azaltım hedeflerini ve önlemlerini her yıl sürdürülebilirlik raporunda paylaşmaktadır.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Yapı Kredi, tüm operasyonlarında olduğu gibi satın alma süreçlerinde de sorumlu bir şekilde hareket etmeyi ve sürdürülebilir değer yaratma ilkesini tüm tedarik zincirine yaymayı amaç edinmiştir. Ana hissedarları Koç Holding ile UniCredit’in öncü yaklaşım ve politikalarını göz önüne alarak, tüm tedarikçilerini Yapı Kredi’nin çevresel, sosyal ve insan haklarıyla ilgili kriterlerine uyum sağlaması konusunda destekler. Ayrıca tüm satın alma süreçlerinin Yapı Kredi’nin Sürdürülebilirlik İlkeleri’yle uyumlu olmasını gözetir. Yerel ekonominin desteklenmesi amacıyla hareket eden Yapı Kredi, satın alma süreçlerinde yerli tedarikçilere öncelik vermeyi hedeflemiştir.

Yapı Kredinin Sorumlu Satın Alma Politikasına buradan ulaşılabilir.

Yapı Kredi, çevre performansı konusunda sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarından görüş alıyor, performansını sürekli iyileştirmek için çalışıyor.

Yapı Kredi’nin çevre alanındaki çalışmalarıyla ilgili sorumluluk, Yönetim Kurulu’na iki raporlama uzaklıkta olan ilgili üst yöneticilerin sorumluluğunda olmakla birlikte, yıllık performans ve hedefler Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından gözden geçirilir ve uygulamalar düzenli olarak izlenir.

Yapı Kredi’nin Çevresel ve Sosyal Politikasına buradan ulaşılabilir.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kampanya :
Kredi Vadesi (Ay) :
Kredi Tutarı (TL) :
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi ve Kobi nakit destek kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Ödeme Planı

Tarih Kredi Tutarı TL
Döviz Cinsi TL Kredi Vadesi AY
Faiz Oranı (Aylık) KKDF Oranı
BSMV Oranı Taksit Tutarı TL
Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı
Müşteri Tipi Kredi Türü
Kampanya    

Masraf ve Komisyonlar

Taksit No Taksit Tarihi Taksit Tutarı Taksit İçindeki Anapara Taksit İçindeki Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara

Bu ödeme planında yer alan faiz oranı, ücret ve komisyon tutarları, tüketicilerin bilgi edinmeleri amacıyla ve Bankamızca özel bir yükümlülük içermeksizin, bilgi niteliğindedir. Bu ödeme planında yer alan bilgiler Ödeme Planının hazırlandığı tarih itibarıyla geçerli değerleri yansıtmaktadır. Örnek ödeme planı oluşturduğunuz ürünü Yapı Kredi’den kullanmaya karar verdiğinizde, Bankamızın ilan etmiş olduğu güncel faiz, ücret ve komisyon tutarları geçerli olacaktır. Yapı Kredi faiz oranı, ücret ve komisyon tutarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


Bu ödeme planı, seçtiğiniz kredi ürününde sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, başvurunuza kesin onay taahhüdü içermemektedir. Başvurunuzun kesin onay alması, sunacağınız bilgi ve belgeler üzerinden Bankamızca başvurunuza istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir.


Toplam masraflara kredi açılış ücreti ve vergiler dahil edilmiş olup, krediye göre farklılık gösterecek olan “sigorta masrafları” bu formda yer alan aylık ve yıllık maliyet oranlarına dahil edilmemiştir.

Başvurunuzu dilediğiniz Yapı Kredi şubesinden yapabilirsiniz.

Konut Kredisi başvurularınızı İnternet,SMS veya tüm Yapı Kredi ATM'leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için KONUT (boşluk) TCKN (boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.

Bireysel ihtiyaç kredisi başvurularınızı hemen başvur butonuna tıklayarak, internet şubesi, SMS veya tüm Yapı Kredi ATM’leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için BIREYSEL (Boşluk) TCKN (Boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.
YapıKredi

Son Hesaplamalar

Yükleniyor...
Yükleniyor