Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Kasko Sigortaları

Tüm Oto

Sigortalı araç veya onun aksesuarı yanma, çalınma ve/veya çarpışma nedeniyle zayi olmuş veya kısmi hasara uğramışsa sigortacı, tespit olunan hasar tutarını sigortalıya tazmin eder.

Sigortalı aracın standardı dışındaki ilave aksesuarların değerleri poliçede belirtilmelidir.

Akıllı Kasko

Otomobil ve kamyonet kullanım tarzlarındaki araçlar için kapsam ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. Sigortalı araç veya onun aksesuarı yanma, çalınma ve/veya çarpışma nedeniyle zayi olmuş veya kısmi hasara uğramışsa sigortacı, tespit olunan hasar tutarını sigortalıya tazmin eder.

Sigortalı aracın standardı dışındaki ilave aksesuarların değerleri poliçede belirtilmelidir.

Kasko Ek Teminatları

  • Deprem,toprak kayması,sel-su baskını, dolu, terör olayları nedeniyle aracın uğrayabileceği zararları güvence altına alır.
  • Cam kırılması, aracın camlarındaki zararı karşılar.
  • Anahtar kaybı, aracın anahtarlarının çalınması, kaybolması vs.durumlarında anahtar ve kilit sisteminin değişmesine karşı belirtilen limitlerle güvence sağlar.
  • Kişisel Eşya, araçta bulunan kişisel eşyalara karşı belirtilen limitlerle güvence sağlar.
  • Yetkisiz kişilerce çekilme, kemirgen ve vahşi hayvanlardan gelecek zararlara karşı da güvence sağlanır.
  • Aksesuar teminatı ile aracın standardı dışındaki aksesuarlar, poliçede aksesuar bedelinin belirtilmesi şartıyla bu bedelle sınırlı olarak güvence altına alınır.

İhtiyari Mali Mesuliyet: Üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni zararların trafik poliçesi limitlerinin üzerinde kalan kısmını karşılamaktadır.

Hukuksal Koruma: Bu teminat ile sigortacı sigortalının sadece taraf olduğu hukuksal uyuşmazlıklarından doğan zararın giderilmesi ile hukuksal çıkarların korunması için yapılacak hak arama ve savunma masraflarını üstlenir. Her durumdaki parasal cezalar işbu sigorta sözleşmesinin kapsamı dışındadır.

Ferdi Kaza: Ölüm ve sürekli sakatlık risklerine karşı güvence sağlamaktadır.

Yardım Hizmeti: Aracın hasarlanması durumunda çekme ve kurtarma hizmeti sağlanmaktadır.

Kiralık Araç Hizmeti: Aracın servisteki onarımı sırasında ikame araç sağlanmaktadır.

Mini Onarım Hizmeti: Kaporta, boya, deri, kumaş vb. küçük ölçekli hasarlarda mini onarım hizmetleri bedelsiz karşılanmaktadır.

Hasarsızlık İndirimi: Tüm kullanım tarzlarında bir sefere mahsus cam kırılması ve bir sefere mahsus radyo – teyp hasarı ile %100 rücu edilebilen hasarlar hasarsızlık indirimini etkilememektedir.

Yeni Değer Klozu (Hususi ve kamyonet kullanım tarzı için ): Aracın ilk sahibine ait olması ve poliçenin aracın ilk tescilinden itibaren 15 gün içerisinde düzenlenmesi (15. gün dahil) koşuluyla, ilk tescil tarihinden itibaren bir yıllık süre zarfında meydana gelecek tam ziya hasarlarında,aracın hasar ödeme tarihindeki peşin anahtar teslim bedeli tazmin edilir. Bu şartların sağlanmadığı durumlarda kloz hükümleri geçersizdir. Anahtar teslim deyimi aracın piyasada geçerli peşin değerini (vergi, resim ve harçlar dahil), yarım yıl taşıt pulu bedelini, noter, plaka/ruhsat masrafları, Trafik Sigortası primi vb.masrafları ifade eder. Araç alımı sırasında vergi indirimi alınmışsa (engelli aracı, paralel ithalat v.b.) anahtar teslimi tutarında bu oranda kesinti yapılacaktır.

Anlaşmasız Servis Muafiyeti:

Akıllı Kasko: Hasar onarımı için Allianz Akıllı Kasko Hizmet Noktaları dışındaki servislere gidilirse, hasar bedeli üzerinden % 25 muafiyet uygulanır.Onarımın yapılacağı ilde Allianz Akıllı Kasko Hizmet noktası yoksa , sadece Allianz Anlaşmalı&Anlaşmasız Özel Servislerde muafiyet uygulanmayacaktır.

Tüm Oto: Allianz ile anlaşması olmayan Marka Yetkili Servislere gidilirse, hasar bedeli üzerinden % 25 muafiyet uygulanır.

Kişisel Eşya (Tüm Oto için):

Sigortası temin edilen araçtaki kişisel eşyaların çalınması, poliçede belirtilen limitlerle teminat kapsamındadır. Ticari mallar, nakit, çek, senet vb. kıymetli evrak, mücevherat, kredi kartı, cep telefonu, taşınabilir bilgisayar ve diğer elektronik eşyalar, seyahat biletleri teminat kapsamı dışındadır.

Uygulanabilecek İndirimler

Meslek ve Grup İndirimleri

TSK Mensubu ve Eşi, Öğretmen, Üniversite Öğretim Üyesi, Emniyet Mensubu(Polis), Mülki İdare Mensupları(Vali,Kaymakam ve Yardımcıları), Yargı Mensupları(Hakim,Savcu ve Yardımcıları) ile Koç Ailem Üyelerine verilebilmektedir.

Hasar anında sigortalının poliçede beyan ettiği mesleğin mensubu olduğunu gösterir belgenin temin edilememesi durumunda, hasar ödemesi, poliçeye uygulanan indirim oranında muafiyete tabi olur ayrıca poliçede verilmiş olan indirim, hasar tarihi itibariyle düzenlenecek ek sözleşmeyle geri alınır.

Sürücü İndirimi

Sigortalı, ve/veya belirli sürücülerin 30 yaşını doldurduğunun ve en az 3 yıllık sürücü belgesinin bulunduğunun sigortalı tarafından doğru olarak beyan edilmiş bulunması esasına dayanılarak indirim seçilmiş ise uygulanmaktadır.

Hasar anında, hasarı yapan kişinin yukarıdaki şartları sağlamadığının tespiti halinde, hasar ile ilgili tazminat bedeli, poliçeye uygulanan indirim oranında muafiyete tabi olur ve poliçede verilmiş olan indirim poliçe başlangıç tarihi itibariyle düzenlenecek ek sözleşmeyle geri alınır.

Hasarsızlık İndirimi

Sigortalının kasko teminatının olması şartıyla sigortalı aracın aşağıdaki süreler zarfında herhangi bir tazminat talebine konu olmaması halinde, sigortanın aynı gerçek kişi ya da tüzel kişi namına kesintisiz olarak yenilenmesi koşuluyla ;

İlk 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede %30

İkinci 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede %40

Üçüncü 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede %50

Dördüncü 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede %60

Beşinci 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede %65

Sigortalı aracın karıştığı bir kaza sonucunda; sigortalının karşı tarafın %100 kusurlu olduğunu kanıtlaması ve bu belgeleri teminen sigortacıya ibraz edilmesi durumunda, sigortalının hasarsızlık indirimi hakkı korunur.

Hasarsızlık İndirimlerinde Değişiklikler:

Otomobil ve kamyonet kullanım tarzındaki araçlar için bir sefere mahsus olmak üzere cam kırılması hasarı; bir sefere mahsus radyo – teyp hasarı ve %100 rücu edilebilen hasarlar hariç olmak üzere hasarsızlık indirimleri; aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

Mevcut indirim oranı %65 olan poliçenin 1. hasarında yenilemedeki indirim oranı %50

Mevcut indirim oranı %65 olan poliçenin 2. hasarında yenilemedeki indirim oranı %30

Mevcut indirim oranı %65 olan poliçenin 3. hasarında yenilemedeki indirim oranı %0 olacaktır.

Mevcut indirim oranı %60 olan poliçenin 1. hasarında yenilemedeki indirim oranı %40

Mevcut indirim oranı %60 olan poliçenin 2. hasarında yenilemedeki indirim oranı %0 olacaktır.

Mevcut indirim oranı %50 olan poliçenin 1. hasarında yenilemedeki indirim oranı %30

(Önceki poliçesi Allianz Sigorta’dan olan yenilemelerde % 35tir.)

Mevcut indirim oranı %50 olan poliçenin 2. Hasarında yenilemedeki indirim oranı %0 olacaktır.

Mevcut indirim oranı %40 olan poliçelerde 1. hasarda yenilemedeki indirim oranı %0 olacaktır.

(Önceki poliçesi Allianz Sigorta’dan olan yenilemelerde %15’tir)

Mevcut indirim oranı %30 olan poliçelerde 1. hasarda yenilemedeki indirim oranı %0 olacaktır.

Yine sadece Allianz yenilemesi olan poliçelerde %65 hasarsızlık indiriminin kazanılmasından sonra, herhangi bir tazminat talebinde bulunulmaması halinde (poliçe dönemi içinde otomobil ve kamyonet kullanım tarzındaki araçlar için bir sefere mahsus olmak üzere cam kırılması hasarı, bir defaya mahsus radyo-teyp hasarı ve %100 rücu edilebilen hasarlar hariç) aynı kademede geçecek olan her yıl için ilave hasarsızlık indirimleri kazanılacaktır.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kampanya :
Kredi Vadesi (Ay) :
Kredi Tutarı (TL) :
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi ve Kobi nakit destek kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Ödeme Planı

Tarih Kredi Tutarı TL
Döviz Cinsi TL Kredi Vadesi AY
Faiz Oranı (Aylık) KKDF Oranı
BSMV Oranı Taksit Tutarı TL
Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı
Müşteri Tipi Kredi Türü
Kampanya    

Masraf ve Komisyonlar

Taksit No Taksit Tarihi Taksit Tutarı Taksit İçindeki Anapara Taksit İçindeki Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara

Bu ödeme planında yer alan faiz oranı, ücret ve komisyon tutarları, tüketicilerin bilgi edinmeleri amacıyla ve Bankamızca özel bir yükümlülük içermeksizin, bilgi niteliğindedir. Bu ödeme planında yer alan bilgiler Ödeme Planının hazırlandığı tarih itibarıyla geçerli değerleri yansıtmaktadır. Örnek ödeme planı oluşturduğunuz ürünü Yapı Kredi’den kullanmaya karar verdiğinizde, Bankamızın ilan etmiş olduğu güncel faiz, ücret ve komisyon tutarları geçerli olacaktır. Yapı Kredi faiz oranı, ücret ve komisyon tutarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


Bu ödeme planı, seçtiğiniz kredi ürününde sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, başvurunuza kesin onay taahhüdü içermemektedir. Başvurunuzun kesin onay alması, sunacağınız bilgi ve belgeler üzerinden Bankamızca başvurunuza istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir.


Toplam masraflara kredi açılış ücreti ve vergiler dahil edilmiş olup, krediye göre farklılık gösterecek olan “sigorta masrafları” bu formda yer alan aylık ve yıllık maliyet oranlarına dahil edilmemiştir.

Başvurunuzu dilediğiniz Yapı Kredi şubesinden yapabilirsiniz.

Konut Kredisi başvurularınızı İnternet,SMS veya tüm Yapı Kredi ATM'leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için KONUT (boşluk) TCKN (boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.

Bireysel ihtiyaç kredisi başvurularınızı hemen başvur butonuna tıklayarak, internet şubesi, SMS veya tüm Yapı Kredi ATM’leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için BIREYSEL (Boşluk) TCKN (Boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.
YapıKredi

Son Hesaplamalar

Yükleniyor...
Yükleniyor