Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Yapı Kredi Sürdürülebilirlik İlkeleri

Yapı Kredi, müşterileri, hissedarları, çalışanları ve tüm diğer paydaşları için sürdürülebilir değer yaratma bilinciyle hareket etmekte ve bunu tüm iş yapış biçimlerine entegre etmektedir.

Sürdürülebilirlik alanındaki performansının iş sonuçları üzerindeki etkilerini değerlendirmekte olan Yapı Kredi, iş stratejisini sürdürülebilirlik ilkelerinin gereklilikleri doğrultusunda şekillendirmektedir. Bu bağlamda Yapı Kredi, ana hissedarları Koç Holding ve UniCredit’in sürdürülebilirlik alanındaki birikimlerinden yararlanmaktadır. Kapsamı ve etkinliği sürekli geliştirilmekte olan ölçme, izleme, değerlendirme ve raporlama uygulamalarıyla sürdürülebilirlik performansının pozitif ivmesi güvence altına alınmaktadır. Ayrıca bu alanda elde edilen performans, şeffaf ve etkin iletişim araçlarıyla paydaşların görüşlerine sunulmaktadır.

Sürdürülebilirlik performansının düzenli olarak takip edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Yapı Kredi Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi uygulamaya konulmuştur. Bu sistem kapsamında, tüm faaliyetler bütüncül olarak ele alınmakta, ilgili politika ve prosedürler çerçevesinde takip edilmektedir.

Yapı Kredi Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi kapsamındaki performans sonuçları, Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yıllık olarak gözden geçirilmektedir. Yıllık olarak yayınlanan sürdürülebilirlik raporları Banka’nın tüm paydaşlarına sunulmaktadır.

Sürdürülebilir değer yaratma stratejisi kapsamında Yapı Kredi’de sürdürülebilirlik aşağıdaki ilkeler çerçevesinde uygulanmaktadır:

 • Yapı Kredi’nin faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkileri tanımlamak, ölçmek, azaltmak ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak,
 • İklim değişikliği ile mücadeleye destek vermek,
 • Ana hissedarları Koç Holding ve UniCredit’in imzalamış olduğu, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile uyumlu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile örtüşen uygulama ve projeler ile ülkemiz ve dünyamız yararına hizmet etmek,
 • Kredilendirme faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerinin ve oluşabilecek risklerin önceden tespitinin yapılmasını sağlayarak, çevresel ve sosyal risklerinin önlenmesi ve en aza indirilmesi için gayret göstermek,
 • Düşük karbon ekonomisine geçişte üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, bu bilince uygun sürdürülebilir finans ürünleri geliştirmek,
 • Tüm paydaşlarının finansal hizmetlere erişimini sağlamak, bu konuda yeni uygulamalar geliştirmek ve finansal okur-yazarlığı artırıcı faaliyetleri hayata geçirmek,
 • Toplumun değişen ihtiyaçlarını ve sosyal faydayı gözeten, inovatif ve sürdürülebilir bir ürün portföyü oluşturmak, bu amaçla akademik işbirlikleri geliştirmek,
 • Bankanın iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Belirli periyotlarla yayınladığı sürdürülebilirlik raporları ile sürdürülebilirlik faaliyetlerini şeffaf bir şekilde açıklamak ve sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli yerel ve uluslararası inisiyatiflere aktif katılım sağlayıp paydaş diyaloğunu arttırmak,
 • Kurumsal vatandaşlık bilinciyle oluşturduğu kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirerek, tüm paydaşlarının çıkarını gözetmek ve toplumsal hayata en yüksek katkıyı sağlamak,
 • Her bireyin yeteneklerine ve tecrübelerine değer veren, farklılıklara saygı gösteren, sosyal çeşitlilik ve fırsat eşitliğine saygılı ve her çalışanın görüşlerini önemseyen ve sürekli eğitimi destekleyen bir çalışma modeli yaratmak,
 • Bankanın, rüşvet ve yolsuzluk eylemlerine karşı sıfır tolerans taahhüdü ile gerek doğrudan gerek dolaylı yoldan her türlü rüşvet ve yolsuzluk eylemlerine yönelik önlemler almak, bu eylemleri yasaklamak ve cezalandırmak,
 • Sürdürülebilirliği sadece kendi faaliyetlerine değil tüm tedarik zincirine yaymak ve yayınladığı “Sorumlu Satın Alma Politikası” uyarınca konuyu yönetmek,
 • Uyguladığı “Yapı Kredi Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi” aracılığıyla sürdürülebilirliğin kurumsal yönetişiminin, uluslararası sürdürülebilirlik standartları seviyesinde uygulanmasını sağlamak ve sürekli gelişimi destekleyerek sektörde öncü olmak,
 • Sürdürülebilirlik alanındaki önceliklerini paydaşlarıyla çift taraflı iletişime ve şeffaflık ilkesine dayandırarak belirleyen ve karşılıklı değer yaratan bir banka olmak.

Sürdürülebilirlik İlkeleri dokümanının takibi, güncellenmesi ve yürütülmesi Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sorumluluğunda olup, onaylanması ve iptali konusundaki sorumluluk Yönetim Kurulu’ndadır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri dökümanı Yapı Kredi Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’nin bir parçası olup, yılda bir kez gözden geçirilmekte ve gerekli görüldüğü takdirde güncellenmektedir. Yapılan tüm güncellemeler, Yapı Kredi çalışanları ve diğer tüm paydaşlarla paylaşılmaktadır.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kampanya :
Kredi Vadesi (Ay) :
Kredi Tutarı (TL) :
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi ve Kobi nakit destek kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Ödeme Planı

Tarih Kredi Tutarı TL
Döviz Cinsi TL Kredi Vadesi AY
Faiz Oranı (Aylık) KKDF Oranı
BSMV Oranı Taksit Tutarı TL
Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı
Müşteri Tipi Kredi Türü
Kampanya    

Masraf ve Komisyonlar

Taksit No Taksit Tarihi Taksit Tutarı Taksit İçindeki Anapara Taksit İçindeki Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara

Bu ödeme planında yer alan faiz oranı, ücret ve komisyon tutarları, tüketicilerin bilgi edinmeleri amacıyla ve Bankamızca özel bir yükümlülük içermeksizin, bilgi niteliğindedir. Bu ödeme planında yer alan bilgiler Ödeme Planının hazırlandığı tarih itibarıyla geçerli değerleri yansıtmaktadır. Örnek ödeme planı oluşturduğunuz ürünü Yapı Kredi’den kullanmaya karar verdiğinizde, Bankamızın ilan etmiş olduğu güncel faiz, ücret ve komisyon tutarları geçerli olacaktır. Yapı Kredi faiz oranı, ücret ve komisyon tutarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


Bu ödeme planı, seçtiğiniz kredi ürününde sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, başvurunuza kesin onay taahhüdü içermemektedir. Başvurunuzun kesin onay alması, sunacağınız bilgi ve belgeler üzerinden Bankamızca başvurunuza istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir.


Toplam masraflara kredi açılış ücreti ve vergiler dahil edilmiş olup, krediye göre farklılık gösterecek olan “sigorta masrafları” bu formda yer alan aylık ve yıllık maliyet oranlarına dahil edilmemiştir.

Başvurunuzu dilediğiniz Yapı Kredi şubesinden yapabilirsiniz.

Konut Kredisi başvurularınızı İnternet,SMS veya tüm Yapı Kredi ATM'leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için KONUT (boşluk) TCKN (boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.

Bireysel ihtiyaç kredisi başvurularınızı hemen başvur butonuna tıklayarak, internet şubesi, SMS veya tüm Yapı Kredi ATM’leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için BIREYSEL (Boşluk) TCKN (Boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.
YapıKredi

Son Hesaplamalar

Yükleniyor...
Yükleniyor