Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’ye verilen yetki belgesine ulaşmak için tıklayınız.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Bankaların Kamuyu Aydınlatma Esasları’na İlişkin Duyuru’yu okumak için tıklayınız.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" ve III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan 13.05.2015 tarih ve 9753 sayılı başvurumuza istinaden yetkili olduğumuz hizmetler aşağıda sıralanmıştır:

Talep Edilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri

Emir İletimine Aracılık Yurt İçinde Yurt Dışında
Paylar
Diğer Menkul Kıymetler
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
Paya Dayalı Türev Araçlar
Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar
Diğer Türev Araçlar
İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
Paylar
Diğer Menkul Kıymetler
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
Paya Dayalı Türev Araçlar
Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar
Diğer Türev Araçlar
Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde
Paylar
Diğer Menkul Kıymetler
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
Paya Dayalı Türev Araçlar
Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar
Diğer Türev Araçlar
Diğer Faaliyetler Yurt İçinde
Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
Halka Arza Aracılık Faaliyeti Yurt İçinde
Aracılık Yüklenimi
En İyi Gayret Aracılığı
Saklama Hizmeti Yurt İçinde
Sınırlı Saklama Hizmeti
Genel Saklama Hizmeti

Sermaye Piyasası Kurulunun, iIII-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ"i uyarınca, yatırım kuruluşları tüm müşterilerini "profesyonel müşteri" veya "genel müşteri" olarak sınıflandırmak zorundadır. Profesyonel müşteri, kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteridir. Genel müşteri ise profesyonel olmayan müşteridir.

Müşteri sınıflandırma bilgisi ve profesyonel müşterilerin yararlanamayacağı mevzuat hükümlerini görüntülemek için tıklayınız.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nca izin verilen Emir İletimine Aracılık Faaliyeti İzni Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla sürdürülmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bankamız müşterileri Yapı Kredi İnternet Şubesi üzerinden görüntüleme ve pay senedi, yatırım fonu, tahvil / bono ve VİOP işlemlerini yapabilmektedirler.

Emirlerin (Talimatların) İletimi

Müşteri, emirlerini (talimat), yüzyüze, telefon, faks, Çağrı Merkezi yada elektronik ortamda verebilir. Yapılan işlemin niteliğine göre, sistemden üretilen talimat ve/ veya dekontlar imzalatılır.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş (YKB), verilen sözlü emirleri uygulamadan önce yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayıt altına alınmış olan bu sözlü emirlere ilişkin olarak herhangi bir ihtilaf halinde, müşterinin onayını içeren bu kayıtlar, ilgili işlemlerin delili olarak kabul edilir. Müşteri, YKB’ye vereceği yazılı talimatı ile, daha önce alınan emirlerin (talimatların) işleme konmamasını yada iptalini talep edebilir. Böyle durumlarda, işlem daha önce gerçekleşmişse ters işlem yapılarak pozisyon kapatılır ve maliyeti müşteriye yansıtılır.

Emirlerin (Talimatların) Gerçekleştirilmesi

YKB, Emir Gerçekleştirme Politikası çerçevesinde, müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde özen ve sadakat borcu çerçevesinde emirleri (talimatlarını) yerine getirir.

YKB, müşteri tarafından verilmiş olan bir talimatı işleme koymak istememesi halinde, söz konusu talimatın işleme konulmasının reddedildiğini, gerekçesi ile birlikte derhal en seri haberleşme vasıtasıyla müşteriye bildirmekle yükümlüdür. Müşteriyle yapılacak işlem kabulu teyidinden sonra işlem gerçekleştirilir ve işlem sonucu müşteriye bildirilir. İşlem niteliğine göre, müşteri işlemlerini İnternet Şube yada Mobil Kanal’dan da bakabilir.

Müşterinin, Sermaye Piyasası İşlemleri Ekstresi Tercih Formu’nda yaptığı tercihe göre sermaye piyasası işlemleriyle ilgili ekstreler,i her takvim ayının son gününü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde posta yada eposta yoluyla kendisine gönderilmesi sağlanır. Müşterinin, hesap ekstrelerinin iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesini talep ettiği hallerde, gönderi masrafları müşteri tarafından karşılanır.

YKB’nin, emir iletimine aracılık yaptığı işlemlerde, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun olarak müşteriye yapılacak bildirimlerin süresi içerisinde ve usulüne uygun şekilde yapılmasından, lehine faaliyet gösterilen yetkili kuruluş sorumludur.

Gerçekleştirilen Emirlerin (Talimatların)Tasfiyesi

Müşteri, sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak verilen işlemlerde, YKB’nin, ilgili Borsanın veya emri gerçekleştiren ve lehine faaliyet gösterilen kurumun verdiği hizmetlerden doğan kurtaj, komisyon, hizmet bedeli ve benzeri her türlü alacağı da dahil olmak üzere bu işlem için ödenmesi gereken bedelin tamamını müşteri hesabında bulundurmakla yükümlüdür. Müşteriye uygulanacak komisyon ve masraflarla ilgili tarifeye müşterinin imzasının alınması gerekmektedir. YKB, işlemin valör tarihinde müşteri hesabında nakit akışı güncellemektedir. Kıymet transferleri ve müşterinin MKK’ daki ve YKB’ nin TCMB nezdindeki serbest deposu arasında transferleri gün sonunda yapılmaktadır. Tezgahüstü türev işlemlerde, işlem valöründe muhasebe ve nakit akışı oluşturulur, sisteme işlemin riski yansıtılır. Emir iletime aracılık yapılan işlemlerde ise, takas ve tasfiye işlemleri, lehine faaliyet gösterilen kurum tarafından yapılmaktadır.

Kıymet transferleri ve müşterinin MKK’ daki ve YKB’ nin TCMB nezdindeki serbest deposu arasında transferleri gün sonunda yapılmaktadır. Tezgahüstü türev işlemlerde, işlem valöründe muhasebe ve nakit akışı oluşturulur, sisteme işlemin riski yansıtılır. Emir iletime aracılık yapılan işlemlerde ise, takas ve tasfiye işlemleri, lehine faaliyet gösterilen kurum tarafından yapılmaktadır.

Emir gerçekleştirme politikası için tıklayınız.

  • Acil ve beklenmedik durum planımızı görüntülemek için tıklayınız.

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu, genel nitelikte yapılan işlemleri kapsamaktadır. Buna ek olarak, işlem yapılacak ürünlere özel risklerin bildirildiği “Ürün Bilgi Formları” sözleşmelerle birlikte matbu olarak yada elektronik ortamda sunulacaktır.

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu’nu görüntülemek için tıklayınız.

Bankamız, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 73.maddesi “Sırların Saklanması” hükmünde yer alan yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Bu doğrultuda, müşterilerimize ait tüm bilgiler, mevzuat yükümlülüğü çerçevesinde saklanmakta ve gerekli kontroller yapılmaktadır.

Sayfada verilen bilgiler genel nitelikte olup, alım satım kararlarınızı destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kampanya :
Kredi Vadesi (Ay) :
Kredi Tutarı (TL) :
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi ve Kobi nakit destek kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Ödeme Planı

Tarih Kredi Tutarı TL
Döviz Cinsi TL Kredi Vadesi AY
Faiz Oranı (Aylık) KKDF Oranı
BSMV Oranı Taksit Tutarı TL
Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı
Müşteri Tipi Kredi Türü
Kampanya    

Masraf ve Komisyonlar

Taksit No Taksit Tarihi Taksit Tutarı Taksit İçindeki Anapara Taksit İçindeki Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara

Bu ödeme planında yer alan faiz oranı, ücret ve komisyon tutarları, tüketicilerin bilgi edinmeleri amacıyla ve Bankamızca özel bir yükümlülük içermeksizin, bilgi niteliğindedir. Bu ödeme planında yer alan bilgiler Ödeme Planının hazırlandığı tarih itibarıyla geçerli değerleri yansıtmaktadır. Örnek ödeme planı oluşturduğunuz ürünü Yapı Kredi’den kullanmaya karar verdiğinizde, Bankamızın ilan etmiş olduğu güncel faiz, ücret ve komisyon tutarları geçerli olacaktır. Yapı Kredi faiz oranı, ücret ve komisyon tutarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


Bu ödeme planı, seçtiğiniz kredi ürününde sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, başvurunuza kesin onay taahhüdü içermemektedir. Başvurunuzun kesin onay alması, sunacağınız bilgi ve belgeler üzerinden Bankamızca başvurunuza istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir.


Toplam masraflara kredi açılış ücreti ve vergiler dahil edilmiş olup, krediye göre farklılık gösterecek olan “sigorta masrafları” bu formda yer alan aylık ve yıllık maliyet oranlarına dahil edilmemiştir.

Başvurunuzu dilediğiniz Yapı Kredi şubesinden yapabilirsiniz.

Konut Kredisi başvurularınızı İnternet,SMS veya tüm Yapı Kredi ATM'leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için KONUT (boşluk) TCKN (boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.

Bireysel ihtiyaç kredisi başvurularınızı hemen başvur butonuna tıklayarak, internet şubesi, SMS veya tüm Yapı Kredi ATM’leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için BIREYSEL (Boşluk) TCKN (Boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.
YapıKredi

Son Hesaplamalar

Yükleniyor...
Yükleniyor