Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Üst Yönetim

Adı Görevi
H. Faik AÇIKALIN Murahhas Üye ve Genel Müdür (CEO)

1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra iş yaşamı ve bankacılık kariyerine, Interbank’ta Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1992 ve 1998 yılları arasında Interbank, Marmarabank, Kentbank, Finansbank ve Demirbank’ta müfettişlik, müşteri ilişkileri yönetmenliği, şube müdürlüğü ve pazarlama müdürlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi. 1998 yılı Mayıs ayında Dışbank’ta (daha sonra uluslararası finans grubu Fortis tarafından bankanın satın alınması ile Fortis’te) Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Açıkalın, kısa bir süre sonra Yönetim Kurulu ve iş kolları arasında koordinasyon ve iletişimden sorumlu üst düzey yönetici olarak atandı. Aynı zamanda Kredi Komitesi üyesi olarak da görev yapmaya başlayan Açıkalın, 1999 yılı Haziran ayında banka bünyesinde Genel Müdür Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. 2000 yılı Aralık ayında Genel Müdür ve Murahhas Üye olarak görevlendirilen Açıkalın, Dışbank’ın Fortis Grubu tarafından satın alınmasının ardından Fortisbank Genel Müdürü olarak görevine devam etti. Bu süreçte Fortis’in uluslararası yönetiminde de görev yapmaya başladı. Ekim 2007’de Fortisbank’taki görevinden ayrılarak Doğan Gazetecilik CEO’su olarak göreve başlayan Açıkalın, Nisan 2009’da Yapı Kredi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. 2009 yılı Mayıs ayından bu yana Yapı Kredi CEO’su olarak görev yapan Açıkalın, 2010 yılında mevcut görevine ek olarak Koç Finansal Hizmetler’de Murahhas Üye ve İcra Başkanı olarak görevlendirildi. 2011 yılı Ağustos tarihi itibarıyla mevcut görevlerine ilaveten Koç Holding A.Ş. Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı görevine getirilen Açıkalın, ayrıca Yapı Kredi Bank Malta, Yapı Kredi Yatırım, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Bank Nederland NV, Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Yapı Kredi Bank Moskova, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koç Finansman A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Banque de Commerce et de Placements S.A.’da ve Allianz Yaşam ve Emeklilik’te Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye Bankalar Birliği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Niccolò UBERTALLİ Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili

Niccolò Ubertalli, Politecnico di Torino (Turin, İtalya) Üniversitesi’nden Malzeme Mühendislik bölümünden 1996 yılında mezun olduktan sonra, Vanderbilt Üniversitesi (Tennessee, ABD) Owen İşletme Okulu’nda 2000 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Ubertalli, Yüksek Lisans sırasında aynı zamanda Teksid Alüminyum Dökümhanesi’nde Program Yöneticisi ve Proses Mühendisi olarak çalışmıştır. Ubertalli, 2000 yılında Milano’ya (İtalya) taşınarak 2002 yılına kadar McKinsey’de Kıdemli Ortak olarak görev yapmıştır. 2002-2004 yılları arasında, UniCredit Clarima’da Müşteri İlişkileri Bölümü’nde Direktör, 2004-2006 yılları arasında ise dünyanın en büyük kredi kartı hacmine sahip olan ve Bank of America tarafından satın alınan MBNA firmasında (ABD ve İngiltere) Birinci Başkan Vekili olarak çalışmıştır. 2006 yılında Bulgaristan’a taşınan Ubertalli, 2009 yılına kadar UniCredit Tüketici Finansmanı’nda Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye olarak görev yapmıştır. 2009 yılında İtalya’ya geri dönen Ubertalli, UniCredit SpA’de 2009-2011 arası Grup CEO’su için Personel Şefi, 2011-2012 yıllarında ise Tüketici Finansmanı Başkanı olarak çalışmıştır. Ubertalli, 2012 yılında Romanya’ya taşınarak UniCredit Tiriac Bankası’nda Şubat 2015 tarihine kadar Genel Müdür Vekili olarak görev yapmıştır. Bu dönem içerisinde aynı zamanda Pioneer Investments Yönetim Kurulu Üyesi, UniCredit Tiriac İcra Kurulu Üyesi, UniCredit Bulgaristan Tüketici Finansmanı Yönetim Kurulu Üyesi, UniCredit Romanya Tüketici Kredileri Yönetim Kurulu Üyesi ve Romanya Ergo Asigurari de Vita S.A’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Niccolò Ubertalli, Şubat 2015 tarihi itibarıyla Yapı Kredi’de UniCredit’i temsilen Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili olarak görevlendirilmiştir. Ubertalli aynı zamanda, Koç Finansal Hizmetler Murahhas Üye ve İcra Başkanı Vekili ve Yapı Kredi’nin iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır (Yapı Kredi Yatırım, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Bank Nederland, Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Yapı Kredi Bank Moscow, Yapı Kredi Bank Malta ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık). Ubertalli ayrıca Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda ve Allianz Yaşam ve Emeklilik’te Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Yakup DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı - Alternatif Dağıtım Kanalları

Yakup Doğan, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayıp, iş hayatına 1992’de İş Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 1996-2001 yılları arasında Osmanlı Bankası’nda Bireysel Bankacılık, Kredi Kartları ve Alternatif Dağıtım Kanalları'nın gelişiminden sorumlu Üst Düzey Yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2001 yılında Koçbank’a Alternatif Dağıtım Kanalları Yöneticisi olarak katılan Doğan, 2006’da Yapı Kredi ve Koçbank’ın birleşmesiyle 2009 yılından itibaren Yapı Kredi’de Alternatif Dağıtım Kanalları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Cahit ERDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı - Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi

Cahit Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayıp, Rochester Institute of Technology’den İşletme yüksek lisans derecesi almıştır. Erdoğan, iş hayatına Xerox Corporation’da (Rochester, NY) İş Analisti olarak başlamış, 2000 yılında Accenture Türkiye ofisine katılarak yönetim danışmanlığı kariyerine adım atmıştır. Kasım 2009’a kadar çalışmış olduğu Accenture’da sırasıyla Danışman, Yönetici, Kıdemli Yönetici rollerini üstlenmiş, Şubat 2008’de Yönetim Danışmanlığı İşkolu Ülke Sorumlusu görevine atanmıştır. 2009 yılında Bilişim Teknolojileri Yönetimi Başkanı (CIO) olarak Yapı Kredi’ye katılan Erdoğan, Temmuz 2013’dan bu yana Bilişim Teknolojileri ve Operasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir. Erdoğan, ayrıca Temmuz 2013’den bu yana İcra Kurulu Üyesi ve Yapı Kredi Teknoloji A.Ş.’de Mayıs 2015 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

M. Murat ERMERT Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal İletişim

Murat Ermert, 1987’de Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olup, iş hayatına aynı yıl Leo Burnett Reklam Ajansı’nda başlamıştır. 1989-1993 yılları arasında Yapı Kredi’de Reklam Birim Yönetmeni olarak çalışmıştır. 1994-1996 yılları arasında Doğan Medya Grubu’nda Medya Pazarlama Müdürü olarak görev alan Ermert, 1996-2000 yılları arasında Demirbank’ta Reklam ve Halkla İlişkiler Koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2000-2008 yılları arasında Dışbank’ta (daha sonra Fortis) Kurumsal İletişim’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan, aynı zamanda Brüksel’de Fortis’in Global Pazarlama ve İletişim Yönetimi’nde görev alan Ermert, Anadolu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak da ders vermiştir. Kurumsal İletişimciler Derneği kurucu üyesi ve Avrupa İletişim Direktörleri Derneği (EACD) üyesi olan Ermert, Temmuz 2008’den bu yana Yapı Kredi’de Kurumsal İletişim’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Nurgün EYÜBOĞLU Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal ve Ticari Krediler

Nurgün Eyüboğlu, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. İş hayatına 1991 yılında İktisat Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 1993 yılında katıldığı Koçbank’ta, 2004 yılına kadar Şube Müdürü olarak çalışmıştır. 2006 yılında Yapı Kredi ve Koçbank’ın birleşmesiyle, 2009 yılına kadar Yapı Kredi'de Kurumsal Bankacılık ve Çokuluslu Firmalar Grup Başkanı olarak kariyerine devam etmiştir. Şubat 2009 yılında Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü olarak görev almıştır. Şubat 2013 tarihinde Kurumsal ve Ticari Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Eyüboğlu, ayrıca Yapı Kredi Faktoring ve Yapı Kredi Leasing’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Massimo FRANCESE Genel Müdür Yardımcısı - Finansal Planlama ve Mali İşler

Massimo Francese Milano’da (İtalya) 1990 yılında “Cattolica del Sacro Cuore” Üniversitesi, Ekonomi & Ticaret Bölümü’nden mezun olmuştur. 1991 yılında “Credito Italiano” bankasında Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak göreve başladı ve sonrasında aynı kurumda Organizasyon, Teftiş, Planlama ve Kontrol gibi çeşitli alanlarda deneyim kazanmıştır. 2005 yılında Unicredit, Grup Planlama Başkanı olmuştur. 2007-2010 yılları arasında kariyerine Unicredit Family Financing Bank S.p.A’da Finans Başkanı (CFO) olarak devam etmiştir. Kasım 2010’dan 2012 yılı başlarına kadar Unicredit S.p.A Tüketici Finansmanı Bölümü’nde, Değerleme Yönetimi ve Planlama Başkanlığı’nda bulunmuştur. Bunu takiben, 2012 yılında Sofya’da (Bulgaristan) “Unicredit Consumer Financing EAD”de CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu görevini, Şubat 2016 sonuna değin sürdürmüştür.

Mr. Francese, 1 Mart 2016 tarihi itibariyle Yapı Kredi Bankası A.S. Finansal Planlama ve Mali İşler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Mehmet Gökmen UÇAR Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları ve Organizasyon

Mehmet Gökmen Uçar, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1998 yılında mezun olmuştur. Uçar, 1998-2002 yılları arasında Başaran Nas Bağımsız Denetim ve S.M.M.M.‘de (PwC) Bağımsız Denetçi olarak çalışmış ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir unvanını almıştır. Koçbank’a 2002 yılında katılan Uçar, 2005 yılına kadar Mali Kontrol ve Planlama’da Bütçe Planlama ve MIS Yönetmeni olarak görev almıştır. Uçar, 2005-2007 yılları arasında UniCredit Grubu bünyesinde İtalya, Almanya ve Avusturya’da strateji, bütçe ve planlama alanlarında çeşitli yöneticilik görevleri üstlenmiştir. 2008 yılında Yapı Kredi’ye dönen Uçar, sırasıyla Sermaye Yönetimi, Gider Kontrol ve Tahsis Yöneticisi, Finansal Raporlama Grubu Başkanı ve Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü olarak görev yapmıştır. 2011 yılında Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Direktörü olan Uçar; Ağustos 2012 tarihinden itibaren Perakende Krediler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmiş ve aynı dönemde KKB Yönetim Kurulu üyesi olarak da çalışmıştır. Uçar, Ocak 2016 tarihinden bu yana İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi Genel Müdür yardımcısı ve Yapı Kredi Bankası İcra Komitesi üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Mert ÖNCÜ Genel Müdür Yardımcısı - Hazine ve Finansal Kurumlar

Mert Öncü, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden 1992 yılında mezun olup, 1994 yılında DePaul Üniversitesi’nden MBA, 2001 yılında Marmara Üniversitesi’nden doktora derecesi almıştır. 1993-1994 yıllarında DePaul Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra, 1994 yılında Chicago Mercantile Exchange’de asistanlık yapmıştır. Öncü, 1994 yılında Koçbank’a katılarak Hazine’de sırasıyla Senior Dealer, Bölüm Yöneticisi ve Fon Yönetimi TL/Döviz Yöneticisi olarak görev almıştır. Öncü, 2003-2006 yılları arasında Döviz ve Para Piyasaları Yöneticisi, 2006 yılından itibaren Yapı Kredi’de Para ve Döviz Piyasaları Grup Direktörü olarak çalışmıştır. Öncü, Mayıs 2011’den bu yana Hazine ve Finansal Kurumlar’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Mehmet Erkan ÖZDEMİR Genel Müdür Yardımcısı - Uyum ve İç Kontrol

Mehmet Erkan Özdemir, 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olup, Nisan 1994 ve Ağustos 2001 arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı’nda Bankalar Yeminli Murakıbı olarak görev yapmıştır. 2002 yılında Koç Holding’de göreve başlayan Özdemir, Koç Holding Denetim Grup Başkanlığı’nda Grubun finans şirketlerinden sorumlu Denetim Koordinatörü olarak çalışmalarına devam etmiştir. Ağustos 2002’de Koçbank’ta ve Eylül 2005’de Yapı Kredi’de Yasal Denetçi unvanını üstlenmiştir. Özdemir, Nisan 2008’de Uyum Görevlisi ve Uyum Ofisi Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Ekim 2013’den bu yana ise Uyum ve İç Kontrol’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Giovanni AVANZİ Genel Müdür Yardımcısı - İç Denetim

Giovanni Avanzi, Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1995 yılında Arthur Andersen şirketinde başlamıştır. Burada öncelikle Dış Denetçi olarak görev yapan Avanzi, daha sonra önde gelen İtalyan Bankalarına danışmanlık yapmıştır. 2003 yılında UniCredit’in İç Denetim Departmanı’na katılan Giovanni Avanzi, Piyasa, Likidite Riskleri alanlarında UniCredit SpA ve iştiraklerini denetleme görevini üstlenmiştir. 2006 yılında Denetim İzleme ve Raporlama birimini kurduktan sonra, 2009 yılında denetim süreçleri ve araçlarının yeniden tasarlanmasından sorumlu Grup Denetim Metodolojileri Başkanı olarak çalışmıştır. Ocak 2014’te Polonya Pekao Bankası Grup Direktörü ve İç Denetim Başkanı olarak görev yapan Giovanni Avanzi, 2017 itibarıyla ise Yapı Kredi İç Denetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Avanzi ayrıca CIA, CRMA ve QA sertifikalarına sahiptir.

Cemal Aybars SANAL Genel Müdür Yardımcısı - Hukuk Yönetimi

Cemal Aybars Sanal, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup, çalışma hayatına 1986 yılında Sanal&Sanal Hukuk Bürosu’nda Ortak Avukat olarak başlamıştır. Daha sonra Avukat olarak 1992-1995 yılları arasında The Shell Company of Turkey Limited’de, 1995-1998 yılları arasında White&Case Hukuk Bürosu’nda çalışmıştır. 1998-1999 yılları arasında Hukuk Baş Müşaviri ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak The Shell Company of Turkey Limited’de, 1999-2006 yılları arasında Hukuk Baş Müşaviri ve Başkan Yardımcısı unvanıyla Boyner Holding’de çalışmıştır. 2006-2007 yılları arasında serbest avukatlık yapan Sanal, 2007-2008 yılları arasında Danışman olarak ELIG Ortak Avukat Bürosu’nda mesleğini icra etmiştir. Sanal, Temmuz 2008’den bu yana Yapı Kredi’de Hukuk Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir.

Patrick JOSEF SCHMİTT Genel Müdür Yardımcısı - Risk Yönetimi

Patrick Schmitt, Almanya’da University of Cologne’den mezun olduktan sonra, yüksek lisansını 2001 yılında Community of European İşletme Fakültesinde (CEMS) tamamlamıştır. Schmitt, kariyerine UniCredit Bank Almanya’da orta ölçekli kurumsal müşteriler portföy yönetmeni olarak başlamıştır. 2005 yılında UniCredit Bank’ta Risk Yönetimi Müdür Yardımcısı olarak 2007 yılına kadar görev yapmıştır. Schmitt 2007-2014 yılları arasında UniCredit Bank’ta Makina, Metal, İnşaat ve Otomotiv Sektörü Kredi Tahsis Direktörü olarak çalışmıştır. Daha sonra, Schmitt 2014 yılında UniCredit Bulbank Bulgaristan’da Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Schmitt, 2016 Ekim ayından buyana Yapı Kredi Bankası Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta olup, aynı zamanda bankanın İcra Kurulu Üyesidir. Schmitt, bankanın yerel ve uluslararası iştiraklerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

Nazan SOMER ÖZELGİN Genel Müdür Yardımcısı - Perakende Bankacılık

Zeynep Nazan Somer Özelgin, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup, profesyonel kariyerine 1988 yılında Arthur Andersen denetim şirketinde Bağımsız Denetçi olarak başlamış ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müsavir ünvanını almıştır. Somer, 1999-2000 yılları arasında aynı şirkette finans sektöründen sorumlu Ortak olarak görevini sürdürmüştür. Eylül 2000’de Yapı Kredi bünyesine Bireysel Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Somer Özelgin, 2003-2009 yılları arasında görevine Kredi Kartları ve Tüketici Kredileri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmiştir. Somer Özelgin, Şubat 2009’dan bu yana Perakende Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir ve İcra Kurulu Üyesi’dir. Somer Özelgin, ayrıca Mayıs 2003’ten Haziran 2016’ ya kadar Visa Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2016’ dan itibaren 441 Trust Company Limited Yönetim Kurulu üyesi, Eylül 2012’den itibaren Yapı Kredi Bank Azerbaijan Yönetim Kurulu Üyesi ve Mart 2014’ den itibaren Tanı Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesidir. Somer Özelgin, kariyeri süresince çeşitli dönemlerde KKB ve BKM Yönetim Kurulu üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de üstlenmiştir.

Feza TAN Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Feza Tan, lisans derecesini 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden almış ve iş hayatına Yapı Kredi Kurumsal ve Ticari Krediler’de Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Tan, aynı bölümde 1993-2006 yılları arasında çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 2006 yılında Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Grup Başkanı olarak atanan Tan, Şubat 2009’da Kurumsal ve Ticari Krediler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Şubat 2013’den itibaren ise Kurumsal ve Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Tan, aynı zamanda Ocak 2013 tarihinden bu yana İcra Kurulu Üyesi’dir. Tan ayrıca Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Bank Moscow, Yapı Kredi Bank Azerbaijan ve Yapı Kredi Bank Malta’da Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Demir KARAASLAN Genel Müdür Yardımcısı - Perakende Krediler

1999 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olan Demir Karaaslan, Eylül 1999 - Aralık 2004 tarihleri arasında PricewaterhouseCoopers firmasında Asistan olarak iş hayatına başlamış ve son olarak Denetim Müdürü görevini üstlenmiştir. 2005 yılı Ocak ayında Koçbank A.Ş’ de göreve başladıktan sonra, sırası ile Bütçe Planlama Yönetmeni ve Planlama ve Kontrol Bölüm Başkanı görevlerini yürütmüştür. 2006 yılında Koçbank ve Yapi ve Kredi Bankası’nın birleşmesini takiben Mayıs 2011’ e kadar Planlama ve Kontrol Direktörü ve sonrasında da Planlama ve Kontrol Grup Direktörü olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Ocak 2016 tarihi itibari ile Perakende Krediler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Karaaslan, kariyeri boyunca, Yapı ve Kredi Bankası’nın çeşitli iştiraklerinde Kanuni denetçi ve Yönetim kurulu üyelikleri görevlerini sürdürmüştür.

Mert YAZICIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı - Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi

Mert Yazıcıoğlu, Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Yönetimini bitirmiş ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. İş hayatına 1987’de S. Bolton and Sons’da başladıktan sonra 1989 yılında Koçbank’ta Müşteri İlişkileri bölümüne geçmiştir. 1990 yılında Hazine yönetiminde görevine devam eden Yazıcıoğlu sırasıyla Junior Dealer, Dealer, Senior Dealer, Bölüm Yöneticisi, 1996’da Fon yönetimi bünyesinde TL/YP yönetiminde Grup Yöneticisi görevlerinde bulunmuş ve 1999 yılında Hazine Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. Yazıcıoğlu, Ekim 2006 ve Mayıs 2011 yılları arasında Yapı Kredi’de Hazine Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmüş olup, Mayıs 2011 itibariyle Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Yazıcıoğlu, Şubat 2011 tarihinden bu yana İcra Kurulu Üyesi’dir.

* Ocak 2017 tarihi itibariyle, Stefano Perazzini yerine Giovanni Battista Avanzi İç Denetim’den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.
Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kredi Türü
Kampanya
Kredi Vadesi (Ay)
Kredi
Tutarı (TL)
TL
Sil
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
HESAPLA
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Yükleniyor...
Yükleniyor