Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Üst Yönetim

Adı Görevi
Gökhan ERÜN Murahhas Üye ve Genel Müdür (CEO)

Gökhan Erün, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü lisans, Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü yüksek lisans mezunudur.

Erün, 1994 yılında Garanti Bankası Hazine Müdürlüğü’nde kariyerine başladı. 1999-2004 yılları arasında Ticari Pazarlama Birim Müdürlüğü görevini yürüttü. 2004’te atandığı Garanti Emeklilik ve Hayat Genel Müdürlüğü görevinden sonra Eylül 2005’te Garanti Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Eylül 2015’ten itibaren Garanti Bankası Genel Müdür Vekili olarak kariyerine devam eden Erün, bu dönemde Kurumsal Bankacılık Koordinasyon, Hazine, Hazine Pazarlama ve Finansal Çözümler, Türev Ürünler, Nakit Yönetimi ve İşlem Bankacılığı ve Finansal Kurumlar alanlarından sorumlu olarak görev yaptı. Aynı zamanda Garanti Bankası’nın çeşitli iştiraklerinin Yönetim Kurullarında görev aldı.

Ocak 2018’den itibaren kariyerine Yapı Kredi’de devam eden Erün, Yapı Kredi’de Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, Koç Finansal Hizmetler’de Murahhas Üye ve İcra Başkanı olan Erün, Yapı Kredi Grubu iştiraklerinin Yönetim Kurullarında da yer almaktadır.

Niccolò UBERTALLI Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili

Niccolò Ubertalli, 1996 yılında Politecnico di Torino (Turin, İtalya) Üniversitesi’nden Malzeme Mühendislik bölümünden mezun olduktan sonra, 2000 yılında Vanderbilt Üniversitesi (Tennessee, ABD) Owen İşletme Okulu’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında, Teksid Alüminyum Dökümhanesi’nde Program Yöneticisi ve Süreç Mühendisi olarak çalışmıştır. 2000 yılında Milano’ya (İtalya) taşınarak 2002 yılına kadar McKinsey’de Kıdemli Ortak olarak görev yapmıştır. 2002-2004 yılları arasında UniCredit Clarima’da Müşteri İlişkileri Bölümü’nde Direktör olarak çalışmıştır. 2004-2006 yılları arasında MBNA firmasında (ABD ve İngiltere) Birinci Başkan Vekili olarak çalışmıştır. 2006-2009 yılları arasında Bulgaristan’a taşınan Ubertalli, UniCredit Tüketici Finansmanı’nda Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye olarak görev yapmıştır. 2009 yılında İtalya’ya geri dönen Ubertalli, kariyerine UniCredit’te 2009-2011 yılları arası Grup CEO’su Personel Şefi, 2011-2012 yıllarında ise Tüketici Finansmanı Başkanı olarak devam etmiştir. 2012 yılında Romanya’ya taşınarak UniCredit Tiriac Bankası’nda Genel Müdür Vekili olarak görev yapmıştır. Romanya’da bulunduğu 2012-2015 yılları arasında; UniCredit Tiriac için İcra Kurulu Üyesi, Pioneer Investments, UniCredit Consumer Finance Bulgaria, UniCredit Consumer Finance Romania Ergo Asigurari de Viata S.A. Romania için Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Şubat 2015’den itibaren kariyerine Yapı Kredi’de devam eden Ubertalli, Yapı Kredi’de Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, Koç Finansal Hizmetler’de Murahhas Üye ve İcra Başkan Vekili olan Ubertalli, Yapı Kredi Grubu iştiraklerinin Yönetim Kurullarında da yer almaktadır.

Yakup DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı - Alternatif Dağıtım Kanalları

Yakup Doğan, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayıp, iş hayatına 1992’de İş Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 1996-2001 yılları arasında Osmanlı Bankası’nda Bireysel Bankacılık, Kredi Kartları ve Alternatif Dağıtım Kanalları'nın gelişiminden sorumlu Üst Düzey Yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2001 yılında Koçbank’a Alternatif Dağıtım Kanalları Yöneticisi olarak katılan Doğan, 2006’da Yapı Kredi ve Koçbank’ın birleşmesiyle 2009 yılından itibaren Yapı Kredi’de Alternatif Dağıtım Kanalları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Cahit ERDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı - Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi

Cahit Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayıp, Rochester Institute of Technology’den İşletme yüksek lisans derecesi almıştır. Erdoğan, iş hayatına Xerox Corporation’da (Rochester, NY) İş Analisti olarak başlamış, 2000 yılında Accenture Türkiye ofisine katılarak yönetim danışmanlığı kariyerine adım atmıştır. Kasım 2009’a kadar çalışmış olduğu Accenture’da sırasıyla Danışman, Yönetici, Kıdemli Yönetici rollerini üstlenmiş, Şubat 2008’de Yönetim Danışmanlığı İşkolu Ülke Sorumlusu görevine atanmıştır. 2009 yılında Bilişim Teknolojileri Yönetimi Başkanı (CIO) olarak Yapı Kredi’ye katılan Erdoğan, Temmuz 2013’dan bu yana Bilişim Teknolojileri ve Operasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir. Erdoğan, ayrıca Temmuz 2013’den bu yana İcra Kurulu Üyesi ve Yapı Kredi Teknoloji A.Ş.’de Mayıs 2015 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Nurgün EYÜBOĞLU Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal ve Ticari Krediler

Nurgün Eyüboğlu, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. İş hayatına 1991 yılında İktisat Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 1993 yılında katıldığı Koçbank’ta, 2004 yılına kadar Şube Müdürü olarak çalışmıştır. 2006 yılında Yapı Kredi ve Koçbank’ın birleşmesiyle, 2009 yılına kadar Yapı Kredi'de Kurumsal Bankacılık ve Çok uluslu Firmalar Grup Başkanı olarak kariyerine devam etmiştir. Şubat 2009 yılında Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü olarak görev almıştır. Şubat 2013 tarihinde Kurumsal ve Ticari Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Eyüboğlu, ayrıca Yapı Kredi Faktoring ve Yapı Kredi Leasing’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Massimo FRANCESE Genel Müdür Yardımcısı - Finansal Planlama ve Mali İşler

Massimo Francese Milano’da (İtalya) 1990 yılında “Cattolica del Sacro Cuore” Üniversitesi, Ekonomi & Ticaret Bölümü’nden mezun olmuştur. 1991 yılında “Credito Italiano” bankasında Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak göreve başladı ve sonrasında aynı kurumda Organizasyon, Teftiş, Planlama ve Kontrol gibi çeşitli alanlarda deneyim kazanmıştır. 2005 yılında Unicredit, Grup Planlama Başkanı olmuştur. 2007-2010 yılları arasında kariyerine Unicredit Family Financing Bank S.p.A’da Finans Başkanı (CFO) olarak devam etmiştir. Kasım 2010’dan 2012 yılı başlarına kadar Unicredit S.p.A Tüketici Finansmanı Bölümü’nde, Değerleme Yönetimi ve Planlama Başkanlığı’nda bulunmuştur. Bunu takiben, 2012 yılında Sofya’da (Bulgaristan) “Unicredit Consumer Financing EAD”de CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu görevini, Şubat 2016 sonuna değin sürdürmüştür.

Mr. Francese, 1 Mart 2016 tarihi itibariyle Yapı Kredi Bankası A.S. Finansal Planlama ve Mali İşler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Mehmet Gökmen UÇAR Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları ve Organizasyon

Mehmet Gökmen Uçar, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1998 yılında mezun olmuştur. Uçar, 1998-2002 yılları arasında Başaran Nas Bağımsız Denetim ve S.M.M.M.‘de (PwC) Bağımsız Denetçi olarak çalışmış ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir unvanını almıştır. Koçbank’a 2002 yılında katılan Uçar, 2005 yılına kadar Mali Kontrol ve Planlama’da Bütçe Planlama ve MIS Yönetmeni olarak görev almıştır. Uçar, 2005-2007 yılları arasında UniCredit Grubu bünyesinde İtalya, Almanya ve Avusturya’da strateji, bütçe ve planlama alanlarında çeşitli yöneticilik görevleri üstlenmiştir. 2008 yılında Yapı Kredi’ye dönen Uçar, sırasıyla Sermaye Yönetimi, Gider Kontrol ve Tahsis Yöneticisi, Finansal Raporlama Grubu Başkanı ve Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü olarak görev yapmıştır. 2011 yılında Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Direktörü olan Uçar; Ağustos 2012 tarihinden itibaren Perakende Krediler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmiş ve aynı dönemde KKB Yönetim Kurulu üyesi olarak da çalışmıştır. Uçar, Ocak 2016 tarihinden bu yana İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi Genel Müdür yardımcısı ve Yapı Kredi Bankası İcra Komitesi üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Mert ÖNCÜ Genel Müdür Yardımcısı - Hazine ve Finansal Kurumlar

Mert Öncü, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden 1992 yılında mezun olup, 1994 yılında DePaul Üniversitesi’nden MBA, 2001 yılında Marmara Üniversitesi’nden doktora derecesi almıştır. 1993-1994 yıllarında DePaul Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra, 1994 yılında Chicago Mercantile Exchange’de asistanlık yapmıştır. Öncü, 1994 yılında Koçbank’a katılarak Hazine’de sırasıyla Senior Dealer, Bölüm Yöneticisi ve Fon Yönetimi TL/Döviz Yöneticisi olarak görev almıştır. Öncü, 2003-2006 yılları arasında Döviz ve Para Piyasaları Yöneticisi, 2006 yılından itibaren Yapı Kredi’de Para ve Döviz Piyasaları Grup Direktörü olarak çalışmıştır. Öncü, Mayıs 2011’den bu yana Hazine ve Finansal Kurumlar’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Mehmet Erkan ÖZDEMİR Genel Müdür Yardımcısı - Uyum ve İç Kontrol

Mehmet Erkan Özdemir, 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olup, Nisan 1994 ve Ağustos 2001 arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı’nda Bankalar Yeminli Murakıbı olarak görev yapmıştır. 2002 yılında Koç Holding’de göreve başlayan Özdemir, Koç Holding Denetim Grup Başkanlığı’nda Grubun finans şirketlerinden sorumlu Denetim Koordinatörü olarak çalışmalarına devam etmiştir. Ağustos 2002’de Koçbank’ta ve Eylül 2005’de Yapı Kredi’de Yasal Denetçi unvanını üstlenmiştir. Özdemir, Nisan 2008’de Uyum Görevlisi ve Uyum Ofisi Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Ekim 2013’den bu yana ise Uyum ve İç Kontrol’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Giovanni AVANZİ Genel Müdür Yardımcısı - İç Denetim

Giovanni Avanzi, Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1995 yılında Arthur Andersen şirketinde başlamıştır. Burada öncelikle Dış Denetçi olarak görev yapan Avanzi, daha sonra önde gelen İtalyan Bankalarına danışmanlık yapmıştır. 2003 yılında UniCredit’in İç Denetim Departmanı’na katılan Giovanni Avanzi, Piyasa, Likidite Riskleri alanlarında UniCredit SpA ve iştiraklerini denetleme görevini üstlenmiştir. 2006 yılında Denetim İzleme ve Raporlama birimini kurduktan sonra, 2009 yılında denetim süreçleri ve araçlarının yeniden tasarlanmasından sorumlu Grup Denetim Metodolojileri Başkanı olarak çalışmıştır. Ocak 2014’te Polonya Pekao Bankası Grup Direktörü ve İç Denetim Başkanı olarak görev yapan Giovanni Avanzi, 2017 itibarıyla ise Yapı Kredi İç Denetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Avanzi ayrıca CIA, CRMA ve QA sertifikalarına sahiptir.

Cemal Aybars SANAL Genel Müdür Yardımcısı - Hukuk Yönetimi

Cemal Aybars Sanal, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup, çalışma hayatına 1986 yılında Sanal&Sanal Hukuk Bürosu’nda Ortak Avukat olarak başlamıştır. Daha sonra Avukat olarak 1992-1995 yılları arasında The Shell Company of Turkey Limited’de, 1995-1998 yılları arasında White&Case Hukuk Bürosu’nda çalışmıştır. 1998-1999 yılları arasında Hukuk Baş Müşaviri ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak The Shell Company of Turkey Limited’de, 1999-2006 yılları arasında Hukuk Baş Müşaviri ve Başkan Yardımcısı unvanıyla Boyner Holding’de çalışmıştır. 2006-2007 yılları arasında serbest avukatlık yapan Sanal, 2007-2008 yılları arasında Danışman olarak ELIG Ortak Avukat Bürosu’nda mesleğini icra etmiştir. Sanal, Temmuz 2008’den bu yana Yapı Kredi’de Hukuk Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir.

Patrick JOSEF SCHMİTT Genel Müdür Yardımcısı - Risk Yönetimi

Patrick Schmitt, Almanya’da University of Cologne’den mezun olduktan sonra, yüksek lisansını 2001 yılında Community of European İşletme Fakültesinde (CEMS) tamamlamıştır. Schmitt, kariyerine UniCredit Bank Almanya’da orta ölçekli kurumsal müşteriler portföy yönetmeni olarak başlamıştır. 2005 yılında UniCredit Bank’ta Risk Yönetimi Müdür Yardımcısı olarak 2007 yılına kadar görev yapmıştır. Schmitt 2007-2014 yılları arasında UniCredit Bank’ta Makina, Metal, İnşaat ve Otomotiv Sektörü Kredi Tahsis Direktörü olarak çalışmıştır. Daha sonra, Schmitt 2014 yılında UniCredit Bulbank Bulgaristan’da Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Schmitt, 2016 Ekim ayından buyana Yapı Kredi Bankası Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta olup, aynı zamanda bankanın İcra Kurulu Üyesidir. Schmitt, bankanın yerel ve uluslararası iştiraklerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

Serkan ÜLGEN Genel Müdür Yardımcısı - Perakende Bankacılık

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1998 yılında mezun olan Serkan Ülgen, kariyerine Boyner Holding bünyesindeki Benkar Tüketici Finansmanı ve Kredi Kartı Hizmetleri'nde başladı. Yapı Kredi’ye 2001 yılında Kredi Kartları Pazarlama ekibinde yönetici pozisyonunda transfer olan Ülgen, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden MBA derecesini aldı.

Serkan Ülgen, yıllar içerisinde Perakende Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri organizasyonunda farklı görevler üstlenmiş olup 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana, Perakende Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

2010 yılında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Yönetim Kurulu Üyesi olan Ülgen, 2016 yılı itibariyle BKM’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Feza TAN Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Feza Tan, lisans derecesini 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden almış ve iş hayatına Yapı Kredi Kurumsal ve Ticari Krediler’de Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Tan, aynı bölümde 1993-2006 yılları arasında çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 2006 yılında Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Grup Başkanı olarak atanan Tan, Şubat 2009’da Kurumsal ve Ticari Krediler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Şubat 2013’den itibaren ise Kurumsal ve Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Tan, aynı zamanda Ocak 2013 tarihinden bu yana İcra Kurulu Üyesi’dir. Tan ayrıca Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Bank Moscow, Yapı Kredi Bank Azerbaijan ve Yapı Kredi Bank Malta’da Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Demir KARAASLAN Genel Müdür Yardımcısı - Perakende Krediler

1999 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olan Demir Karaaslan, Eylül 1999 - Aralık 2004 tarihleri arasında PricewaterhouseCoopers firmasında Asistan olarak iş hayatına başlamış ve son olarak Denetim Müdürü görevini üstlenmiştir. 2005 yılı Ocak ayında Koçbank A.Ş’ de göreve başladıktan sonra, sırası ile Bütçe Planlama Yönetmeni ve Planlama ve Kontrol Bölüm Başkanı görevlerini yürütmüştür. 2006 yılında Koçbank ve Yapi ve Kredi Bankası’nın birleşmesini takiben Mayıs 2011’ e kadar Planlama ve Kontrol Direktörü ve sonrasında da Planlama ve Kontrol Grup Direktörü olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Ocak 2016 tarihi itibari ile Perakende Krediler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Karaaslan, kariyeri boyunca, Yapı ve Kredi Bankası’nın çeşitli iştiraklerinde Kanuni denetçi ve Yönetim kurulu üyelikleri görevlerini sürdürmüştür.

Mert YAZICIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı - Perakende Bankacılık Satış

Mert Yazıcıoğlu, Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü bitirmiş ve yüksek lisans eğitimini 1994’te İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlamıştır. İş hayatına 1989 yılında Koçbank’ta İstanbul Merkez Şubesi’nde Müşteri İlişkileri Bölümü’nde başlamıştır. 1990 yılında Hazine yönetiminde görevine devam eden Yazıcıoğlu sırasıyla Junior Dealer, Dealer, Senior Dealer, Bölüm Yöneticisi, 1996’da Fon yönetimi bünyesinde TL/YP yönetiminde Grup Yöneticisi görevlerinde bulunmuş ve 1999 yılında Hazine Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. Yazıcıoğlu, Şubat 2006 ve Mayıs 2011 yılları arasında Yapı Kredi’de Hazine Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmüş olup, Mayıs 2011 itibarıyla Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. Mert Yazıcıoğlu görevini 6 sene başarı ile tamamladıktan sonra 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle Perakende Bankacılık Satış Yönetimi´nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Yazıcıoğlu, Şubat 2011 tarihinden bu yana İcra Kurulu Üyesi’dir.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kampanya :
Kredi Vadesi (Ay) :
Kredi Tutarı (TL) :
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Ödeme Planı

Tarih Kredi Tutarı TL
Döviz Cinsi TL Kredi Vadesi AY
Faiz Oranı (Aylık) KKDF Oranı
BSMV Oranı Taksit Tutarı TL
Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı
Müşteri Tipi Kredi Türü
Kampanya    

Masraf ve Komisyonlar

Taksit No Taksit Tarihi Taksit Tutarı Taksit İçindeki Anapara Taksit İçindeki Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara

Bu ödeme planında yer alan faiz oranı, ücret ve komisyon tutarları, tüketicilerin bilgi edinmeleri amacıyla ve Bankamızca özel bir yükümlülük içermeksizin, bilgi niteliğindedir. Bu ödeme planında yer alan bilgiler Ödeme Planının hazırlandığı tarih itibarıyla geçerli değerleri yansıtmaktadır. Örnek ödeme planı oluşturduğunuz ürünü Yapı Kredi’den kullanmaya karar verdiğinizde, Bankamızın ilan etmiş olduğu güncel faiz, ücret ve komisyon tutarları geçerli olacaktır. Yapı Kredi faiz oranı, ücret ve komisyon tutarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


Bu ödeme planı, seçtiğiniz kredi ürününde sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, başvurunuza kesin onay taahhüdü içermemektedir. Başvurunuzun kesin onay alması, sunacağınız bilgi ve belgeler üzerinden Bankamızca başvurunuza istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir.


Toplam masraflara kredi açılış ücreti ve vergiler dahil edilmiş olup, krediye göre farklılık gösterecek olan “sigorta masrafları” bu formda yer alan aylık ve yıllık maliyet oranlarına dahil edilmemiştir.

Başvurunuzu dilediğiniz Yapı Kredi şubesinden yapabilirsiniz.

Konut Kredisi başvurularınızı İnternet,SMS veya tüm Yapı Kredi ATM'leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için KONUT (boşluk) TCKN (boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.

Bireysel ihtiyaç kredisi başvurularınızı hemen başvur butonuna tıklayarak, internet şubesi, SMS veya tüm Yapı Kredi ATM’leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için BIREYSEL (Boşluk) TCKN (Boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.
YapıKredi

Son Hesaplamalar

Yükleniyor...
Yükleniyor