Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Üst Yönetim

Adı Görevi
Gökhan ERÜN Murahhas Üye ve Genel Müdür (CEO)

Gökhan Erün, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü lisans, Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü yüksek lisans mezunudur. Erün, 1994 yılında Garanti Bankası Hazine Müdürlüğü’nde kariyerine başlamıştır. 1999-2004 yılları arasında Ticari Pazarlama Birim Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2004’te atandığı Garanti Emeklilik ve Hayat Genel Müdürlüğü görevinden sonra Eylül2005’te Garanti Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Eylül 2015’ten itibaren Garanti Bankası Genel Müdür Vekili olarak kariyerine devam eden Erün, bu dönemde Kurumsal Bankacılık Koordinasyon, Hazine, Hazine Pazarlama ve Finansal Çözümler, Türev Ürünler, Nakit Yönetimi ve İşlem Bankacılığı ve Finansal Kurumlar alanlarından sorumlu olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Garanti Bankası’nın çeşitli iştiraklerinin Yönetim Kurullarında görev almıştır. Ocak 2018’den itibaren kariyerine Yapı Kredi’de devam eden Erün, Yapı Kredi’de Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, Koç Finansal Hizmetler’de Murahhas Üye ve İcra Başkanı olan Erün, Yapı Kredi Grubu iştiraklerinin Yönetim Kurullarında da yer almaktadır.

Niccolò UBERTALLI Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili

Niccolò Ubertalli, 1996 yılında Politecnico di Torino (Turin, İtalya) Üniversitesi’nden Malzeme Mühendislik Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2000 yılında Vanderbilt Üniversitesi (Tennessee, ABD) Owen İşletme Okulu’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında, Teksid Alüminyum Dökümhanesi’nde Program Yöneticisi ve Süreç Mühendisi olarak çalışmıştır. 2000 yılında Milano’ya (İtalya) taşınarak 2002 yılına kadar McKinsey’de Kıdemli Ortak olarak görev yapmıştır. 2002-2004 yılları arasında UniCredit Clarima’da Müşteri İlişkileri Bölümü’nde Direktör olarak çalışmıştır. 2004-2006 yılları arasında MBNA firmasında (ABD ve İngiltere) Birinci Başkan Vekili olarak çalışmıştır. 2006-2009 yılları arasında Bulgaristan’a taşınan Ubertalli, UniCredit Tüketici Finansmanı’nda Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye olarak görev yapmıştır.2009 yılında İtalya’ya geri dönen Ubertalli, kariyerine UniCredit’te 2009-2011 yılları arası Grup CEO’su Personel Şefi, 2011-2012 yıllarında ise Tüketici Finansmanı Başkanı olarak devam etmiştir. 2012 yılında Romanya’ya taşınarak UniCredit Tiriac Bankası’nda Genel Müdür Vekili olarak görev yapmıştır. Romanya’da bulunduğu 2012-2015 yılları arasında; UniCredit Tiriac için İcra Kurulu Üyesi, Pioneer Investments, UniCredit Consumer Finance Bulgaria, UniCredit Consumer Finance Romania Ergo Asigurari de Viata S.A. Romania için Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Şubat 2015’ten itibaren kariyerine Yapı Kredi’de devam eden Ubertalli, Yapı Kredi’de Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, Koç Finansal Hizmetler’de Murahhas Üye ve İcra Başkan Vekili olan Ubertalli, Yapı Kredi Grubu iştiraklerinin Yönetim Kurullarında da yer almaktadır.

Cahit ERDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı - Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi

Cahit Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayıp, Rochester Institute of Technology’den İşletme yüksek lisans derecesi almıştır. Erdoğan, iş hayatına Xerox Corporation’da (Rochester, NY) İş Analisti olarak başlamış, 2000 yılında Accenture Türkiye ofisine katılarak yönetim danışmanlığı kariyerine adım atmıştır. Kasım 2009’a kadar çalışmış olduğu Accenture’da sırasıyla Danışman, Yönetici, Kıdemli Yönetici rollerini üstlenmiş, Şubat 2008’de Yönetim Danışmanlığı İşkolu Ülke Sorumlusu görevine atanmıştır. 2009 yılında Bilişim Teknolojileri Yönetimi Başkanı (CIO) olarak Yapı Kredi’ye katılan Erdoğan, Temmuz 2013’ten bu yana Bilişim Teknolojileri ve Operasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir. Erdoğan, ayrıca Temmuz 2013’ten bu yana İcra Kurulu Üyesi ve Yapı Kredi Teknoloji A.Ş.’de Mayıs 2015 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Cemal Aybars SANAL Genel Müdür Yardımcısı - Hukuk Yönetimi

Cemal Aybars Sanal, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup, çalışma hayatına 1986 yılında Sanal&Sanal Hukuk Bürosu’nda Ortak Avukat olarak başlamıştır. Daha sonra Avukat olarak 1992-1995 yılları arasında The Shell Company of Turkey Limited’de, 1995-1998 yılları arasında White&Case Hukuk Bürosu’nda çalışmıştır. 1998-1999 yılları arasında Hukuk Baş Müşaviri ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak The Shell Company of Turkey Limited’de, 1999-2006 yılları arasında Hukuk Baş Müşaviri ve Başkan Yardımcısı unvanıyla Boyner Holding’de çalışmıştır. 2006-2007 yılları arasında serbest avukatlık yapan Sanal, 2007- 2008 yılları arasında Danışman olarak ELIG Ortak Avukat Bürosu’nda mesleğini icra etmiştir. Sanal, Temmuz 2008’den bu yana Yapı Kredi’de Hukuk Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir.

Demir KARAASLAN Genel Müdür Yardımcısı - Perakende Krediler

1999 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olan Demir Karaaslan, Eylül 1999 – Aralık 2004 tarihleri arasında PricewaterhouseCoopers’ta Asistan olarak iş hayatına başlamış ve son olarak Denetim Müdürü görevini üstlenmiştir. 2005 yılı Ocak ayında Koçbank’ta göreve başladıktan sonra, sırası ile Bütçe Planlama Yönetmeni ve Planlama ve Kontrol Bölüm Başkanı görevlerini yürütmüştür. 2006 yılında Koçbank ve Yapı ve Kredi Bankası’nın birleşmesini takiben Mayıs 2011’e kadar Planlama ve Kontrol Direktörü ve sonrasında da Planlama ve Kontrol Grup Direktörü olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Ocak 2016 tarihi itibarıyla Perakende Krediler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Karaaslan, kariyeri boyunca, Yapı ve Kredi Bankası’nın çeşitli iştiraklerinde Kanuni Denetçi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Karaaslan, ayrıca Kredi Kayıt Bürosu Yönetim Kurulu ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetimi üyelik görevlerine devam etmektedir.

Erhan ADALI Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Erhan Adalı, lisans derecesini 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden almış ve iş hayatına Garanti Bankası’nda Müfettiş olarak başlamıştır. Adalı, çeşitli pozisyonlarda görev almasının ardından 1997-2005 yılları arasında Kurumsal Şube Müdürü, Ticari Bankacılık Bölge Müdürü ve KOBİ Bankacılığı Pazarlama Müdürlüğü’nde Koordinatör olarak görev almıştır.2005-2012 yılları arasında Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin Genel Müdürü olarak görev yapan Adalı, ardından 2015 yılına kadar Garanti Bankası’nda Krediler Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmüştür.2015-2017 yıllarında Garanti Leasing ve Garanti Mortgage Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. Adalı, Mart 2018 tarihinden bu yana ise Yapı Kredi Bankası’nda Kurumsal ve Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Adalı, aynı zamanda Mart 2018 tarihinden bu yana İcra Kurulu Üyesi’dir. Ayrıca Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Bank Azerbaijan ve Yapı Kredi Bank Malta’da Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Giovanni AVANZİ Genel Müdür Yardımcısı - İç Denetim

Giovanni Avanzi,”Cattolica Sacro Cuore” Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1995 yılında Arthur Andersen şirketinde başlamıştır. Burada öncelikle Dış Denetçi olarak görev yapan Avanzi, daha sonra önde gelen İtalyan bankalarına danışmanlık yapmıştır. 2003 yılında UniCredit’in İç Denetim Departmanı’na katılan Giovanni Avanzi, piyasa, likidite riskleri alanlarında UniCredit SpA ve iştiraklerini denetleme görevini üstlenmiştir. 2006 yılında Denetim İzleme ve Raporlama birimini kurduktan sonra, 2009 yılında denetim süreçleri ve araçlarının yeniden tasarlanmasından sorumlu Grup Denetim Metodolojileri Başkanı olarak çalışmıştır. Ocak 2014’te Bank Pekao (Polonya)’da Grup Direktörü ve İç Denetim Başkanı olarak görev yapan Giovanni Avanzi, 2017 itibarıyla ise Yapı Kredi İç Denetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Avanzi ayrıca CIA, CRMA ve QA sertifikalarına sahiptir.

Massimo FRANCESE Genel Müdür Yardımcısı - Finansal Planlama ve Mali İşler

Massimo Francese, 1990 yılında Milano’da (İtalya) “Cattolica del Sacro Cuore” Üniversitesi, Ekonomi ve Ticaret Bölümü’nden mezun olmuştur. 1991 yılında “Credito Italiano” bankasında Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak göreve başlamış ve sonrasında aynı kurumda Organizasyon, Teftiş, Planlama ve Kontrol gibi çeşitli alanlarda deneyim kazanmıştır. 2005 yılında UniCredit, Grup Planlama Başkanı olmuştur. 2007-2010 yılları arasında kariyerine UniCredit Family Financing Bank SpA’da Finans Başkanı (CFO) olarak devam etmiştir. Kasım 2010’dan 2012 yılı başlarına kadar UniCredit SpA Tüketici Finansmanı Bölümü’nde, Değerleme Yönetimi ve Planlama Başkanlığı’nda bulunmuştur.Bunu takiben, 2012 yılında Sofya’da (Bulgaristan) “UniCredit Consumer Financing EAD”de CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu görevini, Şubat 2016 sonuna değin sürdürmüştür. Mr. Francese, 1 Mart 2016 tarihi itibarıyla Yapı Kredi Bankası A.Ş. Finansal Planlama ve Mali İşler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Mehmet Erkan ÖZDEMİR Genel Müdür Yardımcısı - Uyum ve İç Kontrol

Mehmet Erkan Özdemir, 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olup, Nisan 1994 ve Ağustos 2001 arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı’nda Bankalar Yeminli Murakıbı olarak görev yapmıştır. 2002 yılında Koç Holding’de göreve başlayan Özdemir, Koç Holding Denetim Grup Başkanlığı’nda Grubun finans şirketlerinden sorumlu Denetim Koordinatörü olarak çalışmalarına devam etmiştir. Ağustos 2002’de Koçbank’ta ve Eylül 2005’te Yapı Kredi’de Yasal Denetçi unvanını üstlenmiştir. Özdemir, Nisan 2008’de Uyum Görevlisi ve Uyum Ofisi Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Ekim 2013’ten bu yana ise Uyum ve İç Kontrol’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Hakan ALP Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları ve Organizasyon

Hakan Alp, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü tamamladıktan sonra kariyerine 1991 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda başlamıştır.1997-1999 yılları arasında aynı bankanın Eğitim Müdürü olarak görev yapan Alp, 2000-2003 yılları arasında Humanitas Doğuş İnsangücü Yönetimi A.Ş.’de Eğitim, Üst Düzey Yönetici Geliştirme, Mali ve İdari İşler ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Alp, 2003-2005 yılları arasında Tansaş Perakande Mağazacılık’ta İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı, 2006 yılında ise Sütaş’ta İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2007 yılında QNB Finansbank’a İnsan Kaynakları Grup Yöneticisi olarak transfer olan Alp, 2010-2018 yılları arasında aynı bankanın İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı rolünü yürütmüştür. Alp, Eylül 2018’den bu yana Yapı Kredi’de İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Arif İSFENDİYAROĞLU Genel Müdür Yardımcısı - Perakende Bankacılık Satış

Arif İsfendiyaroğlu, 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi Tekstil Mühendisliğinden mezun olmuş, 2000 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Manchester Business School MBA derecesi almıştır. İş yaşamına 1990 yılında T. Garanti Bankası Menkul Kıymetler ve Hazine Müdürlüğünde başlamış, 1996-2004 yılları arasında sırasıyla Bireysel Bankacılık, İşletme Bankacılığı ve CRM Birim Müdürlükleri yapmıştır. 2004-2009 yılları arası Denizbank’ta İşletme Bankacılığı, Perakende Bankacılık Genel Müdür yardımcılığı yanı sıra Deniz Portföy Yönetimi, Denizbank Moskova, Deniz Hayat Yönetim kurulu üyesi görevlerini üstlenmiştir. 2009-2015 yıllarında Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulunmuştur. 2015 yılında Akbank’a katılmış, Perakende Bankacılık, Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcılıkları yanı sıra Ak Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini icra etmiştir. Arif İsfendiyaroğlu 2018 Aralık ayı itibarıyla Yapı Kredi’de Perakende Bankacılık Satış Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Nurgün EYÜBOĞLU Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal ve Ticari Krediler

Nurgün Eyüboğlu, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. İş hayatına 1991 yılında İktisat Bankası’nda MT olarak başlamıştır. 1993 yılında katıldığı Koçbank’ta, 2004 yılına kadar Şube Müdürü olarak çalışmıştır. 2006 yılında Yapı Kredi ve Koçbank’ın birleşmesiyle, 2009 yılına kadar Yapı Kredi de Kurumsal Bankacılık ve Çok Uluslu Firmalar Grup Başkanı olarak kariyerine devam etmiştir. Şubat 2009 yılında Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü olarak görev almıştır. Şubat 2013 tarihinde Yapı Kredi’de Kurumsal ve Ticari Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Eyüboğlu, ayrıca Yapı Kredi Faktoring ve Yapı Kredi Leasing’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Albert ANGERSBACH Genel Müdür Yardımcısı - Risk Yönetimi

Albert Angersbach 2006 yılında Frankfurt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin Uluslararası Finans ve Hukuk Bölümü’nde mezun olmuştur. İş hayatına 2006 yılında UniCredit Bank Austria’da Kurumsal Sektör Analisti olarak başlamıştır. 2007 yılında Deutsche Bank’da Kurumsal Kredi Riski Müdürü görevini sürdüren Albert Angersbach, 2010 -2011 yılları arasında UniCredit ATF Bank’da Kredi Tahsis Direktörü olarak kariyerine devam etmiştir. 2011-2013 yıllarında UniCredit ATF Bank’da CRO olarak görev almıştır. 2013 yılında UniCredit Bank Ukrayna’da Kurumsal Krediler Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2016-2018 yılları arasında UniCredit Bank Hırvatistan’da CRO olarak görev almıştır. Albert Angersbach, Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Yapı Kredi Bankası A.Ş. Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Saruhan YÜCEL Genel Müdür Yardımcısı – Hazine ve Finansal Kurumlar

Saruhan Yücel, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü lisans, Illinois Üniversitesi İşletme Bölümü yüksek lisans mezunudur. Yücel, 2000 yılında Koçbank’ta Fon Yönetimi Bölümünde kariyerine başladı. 2002-2003 yılları arasında bulunmuş olduğu Yapı Kredi Portföy’de Yatırım Fonları Yönetiminde Sabit Getirili Menkul Kıymetler Portföy Yöneticisi görevinin ardından, 2003 - 2018 yılları arasında Yapı Kredi Bankasında Döviz ve Para Piyasaları Direktörü, Sabit Getirili Menkul Kıymetler Direktörü, Bilanço Yönetimi ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Direktörü pozisyonlarında görev almıştır. Yücel, Haziran 2018 tarihinden itibaren Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı ve Yapı Kredi Bankası İcra Komitesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Serkan ÜLGEN Genel Müdür Yardımcısı - Perakende Bankacılık

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1998 yılında mezun olan Serkan Ülgen, kariyerine Boyner Holding bünyesindeki Benkar Tüketici Finansmanı ve Kredi Kartı Hizmetleri’nde başlamıştır. Yapı Kredi’ye 2001 yılında Kredi Kartları Pazarlama ekibinde yönetici pozisyonunda transfer olan Ülgen, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden MBA derecesini almıştır. Ülgen, yıllar içerisinde Perakende Bankacılık ve Kartlı Ödeme Sistemleri organizasyonunda farklı görevler üstlenmiş olup 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana, Yapı Kredi’nin Perakende Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Ülgen, aynı zamanda Yapı Kredi Azerbaycan Yönetim Kurulu Üyesi’dir. 2010 yılında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Yönetim Kurulu Üyesi olan Serkan Ülgen, 2016 yılı itibarıyla BKM’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralmıştır. Ayrıca Visa Türkiye Üst Kurul Başkanlığı ve Koç Holding veri şirketi olan Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini devam ettirmektedir.

Yakup DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı - Alternatif Dağıtım Kanalları

Yakup Doğan, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayıp, iş hayatına 1992’de İş Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 1996-2001 yılları arasında Osmanlı Bankası’nda Bireysel Bankacılık, Kredi Kartları ve Alternatif Dağıtım Kanalları’nın gelişiminden sorumlu üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2001 yılında Koçbank’a Alternatif Dağıtım Kanalları Yöneticisi olarak katılan Doğan, 2006’da Yapı Kredi ve Koçbank’ın birleşmesiyle 2009 yılından itibaren Yapı Kredi’de Alternatif Dağıtım Kanalları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kampanya :
Kredi Vadesi (Ay) :
Kredi Tutarı (TL) :
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi ve Kobi nakit destek kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Ödeme Planı

Tarih Kredi Tutarı TL
Döviz Cinsi TL Kredi Vadesi AY
Faiz Oranı (Aylık) KKDF Oranı
BSMV Oranı Taksit Tutarı TL
Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı
Müşteri Tipi Kredi Türü
Kampanya    

Masraf ve Komisyonlar

Taksit No Taksit Tarihi Taksit Tutarı Taksit İçindeki Anapara Taksit İçindeki Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara

Bu ödeme planında yer alan faiz oranı, ücret ve komisyon tutarları, tüketicilerin bilgi edinmeleri amacıyla ve Bankamızca özel bir yükümlülük içermeksizin, bilgi niteliğindedir. Bu ödeme planında yer alan bilgiler Ödeme Planının hazırlandığı tarih itibarıyla geçerli değerleri yansıtmaktadır. Örnek ödeme planı oluşturduğunuz ürünü Yapı Kredi’den kullanmaya karar verdiğinizde, Bankamızın ilan etmiş olduğu güncel faiz, ücret ve komisyon tutarları geçerli olacaktır. Yapı Kredi faiz oranı, ücret ve komisyon tutarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


Bu ödeme planı, seçtiğiniz kredi ürününde sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, başvurunuza kesin onay taahhüdü içermemektedir. Başvurunuzun kesin onay alması, sunacağınız bilgi ve belgeler üzerinden Bankamızca başvurunuza istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir.


Toplam masraflara kredi açılış ücreti ve vergiler dahil edilmiş olup, krediye göre farklılık gösterecek olan “sigorta masrafları” bu formda yer alan aylık ve yıllık maliyet oranlarına dahil edilmemiştir.

Başvurunuzu dilediğiniz Yapı Kredi şubesinden yapabilirsiniz.

Konut Kredisi başvurularınızı İnternet,SMS veya tüm Yapı Kredi ATM'leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için KONUT (boşluk) TCKN (boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.

Bireysel ihtiyaç kredisi başvurularınızı hemen başvur butonuna tıklayarak, internet şubesi, SMS veya tüm Yapı Kredi ATM’leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için BIREYSEL (Boşluk) TCKN (Boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.
YapıKredi

Son Hesaplamalar

Yükleniyor...
Yükleniyor