Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Yönetim Kurulu ve Komiteler

Yönetim Kurulu

Yapı Kredi Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı’nın daveti üzerine Banka’nın ihtiyaçları doğrultusunda toplanmaktadır. Kurul, Banka Ana Sözleşmesi ile kanun ve düzenlemelerin kendisine vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde, Banka ile ilgili konuları değerlendirerek karara bağlamakla yükümlüdür. 2018 yılında Yönetim Kurulu, gerekli çoğunluk ve karar yeterlilik sayısı sağlanarak 11 kez toplanmıştır.

İcra Kurulu

İcra Kurulu, icra açısından yönetim karar alma merkezi olarak, Banka ve iştiraklerinin öncelikli konuları hakkında müşterek karar alınmasını, üst yönetim ile bilgi paylaşılmasını ve güçlü takım ruhuna destek olunmasını sağlar. Kurul, iki haftada bir veya Banka’nın ihtiyaçları doğrultusunda, ayda en az bir kez olacak şekilde toplanmaktadır. Kurul’un tüm kararları daimi üyeler tarafından oy birliği ile alınır. İcra Kurulu, 2018 yılı boyunca gerekli çoğunluk ve karar yeterlilik sayısı sağlanarak 42 kez toplanmıştır.

Kurul’un sorumluluğu altında olan ana maddeler:

 • Grup stratejisi ve Banka’nın yapısal risk yönetimi
 • Fiyatlama ve faiz oranları da dahil olmak üzere aktif pasif yönetimi
 • Mevcut ürün değerlendirmesi ve yeni ürün onayı
 • Kredi, operasyonel, piyasa ve likidite risklerinin belirlenmesi
 • Banka’nın ticari politika ve ilkelerinin bütçe hedefleri ile uyumu
 • Müşteri memnuniyetinin geliştirilmesi ve pazarlama aktiviteleri
 • İç ve dış iletişim planları
 • Banka’nın yıllık proje planının onaylanması ve önemli organizasyonel değişiklikler
 • Piyasa risk profili yönetim stratejisinin Yönetim Kurulu’nun risk algı kurallarına uyumlu olarak belirlenmesi

İcra Kurulu Üyeleri
Başkan Gökhan Erün Murahhas Üye ve Genel Müdür (CEO)
Başkan Vekili Niccolò Ubertalli Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili
Üye Albert Angersbach Genel Müdür Yardımcısı - Risk Yönetimi
Üye Massimo Francese Genel Müdür Yardımcısı - Finansal Planlama ve Mali İşler
Üye Erhan Adalı Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal ve Ticari Bankacılık
Üye Serkan Ülgen Genel Müdür Yardımcısı - Perakende Bankacılık
Üye Arif Ö. İsfendiyaroğlu Genel Müdür Yardımcısı - Perakende Bankacılık Satış
Üye Hakan Alp Genel Müdür Yardımcısı- İnsan Kaynakları ve Organizasyon
Üye Saruhan Yücel Genel Müdür Yardımcısı - Hazine Yönetimi
Üye A. Cahit Erdoğan Genel Müdür Yardımcısı - Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi

Kredi Komitesi

Kredi Komitesi, Banka’nın kredi tahsis faaliyetlerini, kredi politikası, ekonomik hedefler ve Banka’nın genel risk profili doğrultusunda yönetmek için oluşturulmuş danışma ve karar kuruludur. Kurul’un tüm kararları oy birliği ile alındığı takdirde doğrudan, çoğunluk oy ile alındığında ise mutlaka Yönetim Kurulu onayı sonrası uygulanır. Kredi Komitesi, 2018 yılı boyunca gerekli çoğunluk ve karar yeterlilik sayısı sağlanarak 48 kez toplanmıştır. Komite, yetkisi dahilindeki limitler için kredi tahsis ve yeniden yapılandırma taleplerini değerlendirir; yetkisi dışındaki limitler için Yönetim Kurulu’na görüş bildirir. Kredi Komitesi ayrıca kredi skorlama, kredilendirme ve izleme sistemlerine ilişkin parametreleri belirlemekle görevlidir.


Kredi Komitesi Asıl Üyeler
Başkan Gökhan Erün Murahhas Üye ve Genel Müdür (CEO)
Başkan Vekili Niccolò Ubertalli Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili
Üye F. Füsun Akkal Bozok Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Wolfgang Schilk Yönetim Kurulu Üyesi
Kredi Komitesi Yedek Üyeleri
Yedek Üye Carlo Vivaldi Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yedek Üye A. Ümit Taftalı Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Banka’nın yerel kanunlar ve mevzuata uygun olarak idare edilmesi fonksiyonunun yerine getirilmesine destek sağlamaktadır. Kurul, üç ayda bir veya Banka’nın ihtiyaçları doğrultusunda toplanmaktadır. Denetim Komitesi, 2018 yılı boyunca gerekli çoğunluk ve karar yeterlilik sayısı sağlanarak 4 kez toplanmıştır. Denetim Komitesi en az altı ayda bir Yönetim Kurulu’na rapor sunmaktadır.

Kurul’un sorumluluğu altında olan ana maddeler:

 • İç Denetim, Uyum ve İç Kontrol ile Risk Yönetimi birimlerinin performansının izlenmesi
 • Bankacılık ve Sermaye Piyasası mevzuatları çerçevesinde belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesi
 • Yıllık denetim planı ve iç denetim fonksiyonu tüzüğünün onaylanarak izlenmesi
 • İç kontrol sisteminin yeterliliğinin teyit edilmesi
 • Denetim projelerinin izlenerek, ortaya çıkan önemli bulguların değerlendirilmesi
 • Dış denetim, derecelendirme, değerlendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının atanması, görevlendirilmesi ve ücretlendirilmesi
 • Finansal raporlama sürecinin denetlenmesi
 • Tedarik politikaları ve harcamalarının incelenmesi

Denetim Komitesi Üyeleri
Başkan Wolfgang Schilk Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Giovanna Villa Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Adil G. Öztoprak Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’na, Banka’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu, yatırımcı ilişkileri aktiviteleri ve kamuya yapılacak açıklamalar konusunda destek veren danışma komitesidir. Komite, meydana gelebilecek çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu’na iyileştirici önerilerde bulunur. Komite, ayrıca, İştirakler ve Hissedarlarla İlişkiler birimi aracılığıyla ortaklar ve yatırımcılar arasında gerçekleştirilen iletişim akışının uygunluğunu teyit eder. Kurul’un tüm kararları oy birliği ile alındığında doğrudan, çoğunluk oy ile alındığında ise mutlaka Yönetim Kurulu onayı sonrasında uygulanır. Yönetim Kurulu’na uygun bağımsız üye adaylarının saptanması, değerlendirilmesi ve belirlenmesi konularında çalışmalar yapar, belirlenen adayları Yönetim Kuruluna sunar. 2018 yılı boyunca Kurumsal Yönetim Komitesi, gerekli çoğunluk ve karar yeterlilik sayısı sağlanarak 2 kez toplanmıştır


Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri
Üye Mirko D. G. Bianchi Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Adil Giray Öztoprak Yönetim Kurulu Üyesi
Üye M. Erkan Özdemir Genel Müdür Yardımcısı - Uyum ve İç Kontrol
Üye Massimo Francese Genel Müdür Yardımcısı - Finansal Planlama ve Mali İşler

Ücretlendirme Komitesi

Ücretlendirme Komitesi, Banka’nın ücretlendirme politikasının ve uygulamalarının, Banka faaliyetlerinin kapsamı, yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısı ile uygunluğunu Yönetim Kurulu adına izlemek ve denetlemekten sorumludur. Komite, yılda en az iki kez veya Banka’nın ihtiyaçları doğrultusunda toplanmaktadır. 2018 yılı boyunca Ücretlendirme Komitesi, gerekli çoğunluk ve karar yeterlilik sayısı sağlanarak 2 kez toplanmıştır.


Ücretlendirme Komitesi Üyeleri
Üye Carlo Vivaldi Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Üye Levent Çakıroğlu Yönetim Kurulu Üyesi
Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kampanya :
Kredi Vadesi (Ay) :
Kredi Tutarı (TL) :
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi ve Kobi nakit destek kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Ödeme Planı

Tarih Kredi Tutarı TL
Döviz Cinsi TL Kredi Vadesi AY
Faiz Oranı (Aylık) KKDF Oranı
BSMV Oranı Taksit Tutarı TL
Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı
Müşteri Tipi Kredi Türü
Kampanya    

Masraf ve Komisyonlar

Taksit No Taksit Tarihi Taksit Tutarı Taksit İçindeki Anapara Taksit İçindeki Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara

Bu ödeme planında yer alan faiz oranı, ücret ve komisyon tutarları, tüketicilerin bilgi edinmeleri amacıyla ve Bankamızca özel bir yükümlülük içermeksizin, bilgi niteliğindedir. Bu ödeme planında yer alan bilgiler Ödeme Planının hazırlandığı tarih itibarıyla geçerli değerleri yansıtmaktadır. Örnek ödeme planı oluşturduğunuz ürünü Yapı Kredi’den kullanmaya karar verdiğinizde, Bankamızın ilan etmiş olduğu güncel faiz, ücret ve komisyon tutarları geçerli olacaktır. Yapı Kredi faiz oranı, ücret ve komisyon tutarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


Bu ödeme planı, seçtiğiniz kredi ürününde sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, başvurunuza kesin onay taahhüdü içermemektedir. Başvurunuzun kesin onay alması, sunacağınız bilgi ve belgeler üzerinden Bankamızca başvurunuza istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir.


Toplam masraflara kredi açılış ücreti ve vergiler dahil edilmiş olup, krediye göre farklılık gösterecek olan “sigorta masrafları” bu formda yer alan aylık ve yıllık maliyet oranlarına dahil edilmemiştir.

Başvurunuzu dilediğiniz Yapı Kredi şubesinden yapabilirsiniz.

Konut Kredisi başvurularınızı İnternet,SMS veya tüm Yapı Kredi ATM'leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için KONUT (boşluk) TCKN (boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.

Bireysel ihtiyaç kredisi başvurularınızı hemen başvur butonuna tıklayarak, internet şubesi, SMS veya tüm Yapı Kredi ATM’leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için BIREYSEL (Boşluk) TCKN (Boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.
YapıKredi

Son Hesaplamalar

Yükleniyor...
Yükleniyor