Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Yönetim Kurulu ve Komiteler

Yönetim Kurulu

Yapı Kredi Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı’nın daveti üzerine Banka’nın ihtiyaçları doğrultusunda toplanmaktadır. Kurul, Banka Ana Sözleşmesi ile kanun ve düzenlemelerin kendisine vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde, Banka ile ilgili konuları değerlendirerek karara bağlamakla yükümlüdür. 2016 yılında Yönetim Kurulu, gerekli çoğunluk ve karar yeterlilik sayısı sağlanarak 11 kez toplanmıştır.

İcra Kurulu

İcra Kurulu, icra açısından yönetim karar alma merkezi olarak, Banka ve iştiraklerinin öncelikli konuları hakkında müşterek karar alınmasını, üst yönetim ile bilgi paylaşılmasını ve güçlü takım ruhuna destek olunmasını sağlar. Kurul, iki haftada bir veya Banka’nın ihtiyaçları doğrultusunda, ayda en az bir kez olacak şekilde toplanmaktadır. Kurul’un tüm kararları daimi üyeler tarafından oy birliği ile alınır. İcra Kurulu 2016 yılı boyunca gerekli çoğunluk ve karar yeterlilik sayısı sağlanarak 20 kez toplanmıştır.

Kurul’un sorumluluğu altında olan ana maddeler:

 • Grup stratejisi ve Banka’nın yapısal risk yönetimi
 • Fiyatlama ve faiz oranları da dahil olmak üzere aktif pasif yönetimi
 • Mevcut ürün değerlendirmesi ve yeni ürün onayı
 • Kredi, operasyonel, piyasa ve likidite risklerinin belirlenmesi
 • Banka’nın ticari politika ve ilkelerinin bütçe hedefleri ile uyumu
 • Müşteri memnuniyetinin geliştirilmesi ve pazarlama aktiviteleri
 • İç ve dış iletişim planları
 • Banka’nın yıllık proje planının onaylanması ve önemli organizasyonel değişiklikler
 • Piyasa risk profili yönetim stratejisinin Yönetim Kurulu’nun risk algı kurallarına uyumlu olarak belirlenmesi

İcra Kurulu Üyeleri
Başkan H. Faik Açıkalın Murahhas Üye ve Genel Müdür
Başkan Vekili Niccolò Ubertalli Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili
Üye Patrick Josef Schmitt¹ Genel Müdür Yardımcısı- Risk Yönetimi
Üye Massimo Francese² Genel Müdür Yardımcısı- Finansal Planlama ve Mali İşler
Üye Feza Tan Genel Müdür Yardımcısı- Kurumsal ve Ticari Bankacılık
Üye Z. Nazan Somer Özelgin Genel Müdür Yardımcısı- Perakende Bankacılık
Üye Mert Yazıcıoğlu Genel Müdür Yardımcısı- Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi
Üye M. Gökmen Uçar Genel Müdür Yardımcısı- İnsan Kaynakları ve Organizasyon
Üye A. Cahit Erdoğan Genel Müdür Yardımcısı- Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi
Üye Mert Öncü Genel Müdür Yardımcısı- Hazine

Kredi Komitesi

Kredi Komitesi, Banka’nın kredi tahsis faaliyetlerini, kredi politikası, ekonomik hedefler ve Banka’nın genel risk profili doğrultusunda yönetmek için oluşturulmuş danışma ve karar kuruludur. Kurul’un tüm kararları oy birliği ile alındığı takdirde doğrudan, çoğunluk oy ile alındığında ise mutlaka Yönetim Kurulu onayı sonrası uygulanır. Kredi Komitesi 2016 yılı boyunca gerekli çoğunluk ve karar yeterlilik sayısı sağlanarak 51 kez toplanmıştır. Komite, yetkisi dahilindeki limitler için kredi tahsis ve yeniden yapılandırma taleplerini değerlendirir; yetkisi dışındaki limitler için Yönetim Kurulu’na görüş bildirir. Kredi Komitesi ayrıca kredi skorlama, kredilendirme ve izleme sistemlerine ilişkin parametreleri belirlemekle görevlidir.


Kredi Komitesi Asıl Üyeler
Başkan H. Faik Açıkalın Murahhas Üye ve Genel Müdür (CEO)
Başkan Vekili Niccolò Ubertalli Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili
Üye F. Füsun Akkal Bozok Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Wolfgang Schilk³ Yönetim Kurulu Üyesi
Kredi Komitesi Yedek Üyeleri⁴
Yedek Üye Carlo Vivaldi Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yedek Üye A.Ümit Taftalı Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Banka’nın yerel kanunlar ve mevzuata uygun olarak idare edilmesi fonksiyonunun yerine getirilmesine destek sağlamaktadır. Kurul, üç ayda bir veya Banka’nın ihtiyaçları doğrultusunda toplanmaktadır. Denetim Komitesi, 2016 yılı boyunca gerekli çoğunluk ve karar yeterlilik sayısı sağlanarak 4 kez toplanmıştır. Denetim Komitesi en az altı ayda bir Yönetim Kurulu’na rapor sunmaktadır.

Kurul’un sorumluluğu altında olan ana maddeler:

 • İç Denetim, Uyum ve İç Kontrol ile Risk Yönetimi birimlerinin performansının izlenmesi
 • Bankacılık ve Sermaye Piyasası mevzuatları çerçevesinde belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesi
 • Yıllık denetim planı ve iç denetim fonksiyonu tüzüğünün onaylanarak izlenmesi
 • İç kontrol sisteminin yeterliliğinin teyit edilmesi
 • Denetim projelerinin izlenerek, ortaya çıkan önemli bulguların değerlendirilmesi
 • Dış denetim, derecelendirme, değerlendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının atanması, görevlendirilmesi ve ücretlendirilmesi
 • Finansal raporlama sürecinin denetlenmesi
 • Tedarik politikaları ve harcamalarının incelenmesi

Denetim Komitesi Üyeleri⁵
Başkan Wolfgang Schilk⁶ Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Giovanna Villa⁷ Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Adil G. Öztoprak Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’na, Banka’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu, yatırımcı ilişkileri aktiviteleri ve kamuya yapılacak açıklamalar konusunda destek veren danışma komitesidir. Komite, meydana gelebilecek çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu’na iyileştirici önerilerde bulunur. Komite, ayrıca, İştirakler ve Hissedarlarla İlişkiler birimi aracılığıyla ortaklar ve yatırımcılar arasında gerçekleştirilen iletişim akışının uygunluğunu teyit eder. Kurul’un tüm kararları oy birliği ile alındığında doğrudan, çoğunluk oy ile alındığında ise mutlaka Yönetim Kurulu onayı sonrasında uygulanır. 2016 yılı boyunca Kurumsal Yönetim Komitesi, gerekli çoğunluk ve karar yeterlilik sayısı sağlanarak 2 kez toplanmıştır.


Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri
Üye Mirko D. G. Bianchi⁸ Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Adil Giray Öztoprak⁸ Yönetim Kurulu Üyesi
Üye M. Erkan Özdemir Genel Müdür Yardımcısı - Uyum ve İç Kontrol
Üye Massimo Francese⁹ Genel Müdür Yardımcısı - Finansal Planlama ve Mali İşler

Ücretlendirme Komitesi

Ücretlendirme Komitesi, Banka’nın ücretlendirme politikasının ve uygulamalarının, Banka faaliyetlerinin kapsamı, yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısı ile uygunluğunu Yönetim Kurulu adına izlemek ve denetlemekten sorumludur. Komite, yılda en az iki kez veya Banka’nın ihtiyaçları doğrultusunda toplanmaktadır. 2016 yılı boyunca Ücretlendirme Komitesi, gerekli çoğunluk ve karar yeterlilik sayısı sağlanarak 2 kez toplanmıştır.


Ücretlendirme Komitesi Üyeleri
Üye Carlo Vivaldi Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Üye Levent Çakıroğlu Yönetim Kurulu Üyesi

¹ 17 Haziran 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Patrick Schmitt (Wolfgang Schilk yerine) 1 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Risk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır

² 18 Ocak 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Massimo Francese (Marco Iannaccone yerine) 1 Mart 2016 tarihi itibarıyla Finansal Planlama ve Mali İşler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır

³ 13 Ekim 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Wolfgang Schilk (Dr. Jurgen Kullnigg yerine) aynı tarih itibarıyla Üye olarak atanmıştır

⁴ 18 Nisan 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kredi Komitesi asıl üye sayısı 4 olarak belirlenmiş olup, H. Faik Açıkalın Başkan, Niccolo Ubertalli Başkan Vekili, F. Füsun Akkal Bozok ve Dr. Jurgen Kullnigg Asıl Üyeler olarak belirlenmişlerdir. Aynı karar ile Carlo Vivaldi ve A. Ümit Taftalı Yedek Üye olarak atanmışlardır

⁵ 18 Nisan 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Denetim Komitesi üye sayısı 3 olarak belirlenmiş olup, Mirko D. G. Bianchi Başkan, F. Füsun Akkal Bozok ve Adil G. Öztoprak Üye olarak belirlenmişlerdir

⁶ 13 Ekim 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Wolfgang Schilk (Mirko D. G. Bianchi yerine) aynı tarih itibarıyla Başkan olarak atanmıştır

⁷ 29 Haziran 2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Giovanna Villa (F. Füsun Akkal Bozok yerine) aynı tarih itibarıyla Üye olarak atanmıştır

⁸ 18 Nisan 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Mirko D. G. Bianchi (Carlo Vivaldi yerine) ve Adil G. Öztoprak (Levent Çakıroğlu yerine) aynı tarih itibarıyla Üye olarak belirlenmişlerdir

⁹ 18 Ocak 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Massimo Francese (Marco Iannaccone yerine) 1 Mart 2016 tarihi itibarıyla Üye olarak atanmıştır

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kredi Türü
Kampanya
Kredi Vadesi (Ay)
Kredi
Tutarı (TL)
TL
Sil
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
HESAPLA
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Yükleniyor...
Yükleniyor