Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Kredi Notları

FITCH RATINGS (Analist: Lindsey Liddell) Not Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para BB- Negatif
Uzun Vadeli Türk Lirası BB Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para B  
Kısa Vadeli Türk Lirası B  
Finansal Güç b+  
Destek 3  
Uzun Vadeli Ulusal AA (tur) Durağan
Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma BB-  
STANDARD&POOR’S (Analist: Magar Kouyoumdjian) Not Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para B+ Durağan
Uzun Vadeli Türk Lirası B+ Durağan
Kısa Vadeli Yabancı Para B  
Kısa Vadeli Türk Lirası B  
Uzun Vadeli Ulusal trA+  
Kısa Vadeli Ulusal trA-1  
Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma İhracı B+  
MOODY’S (Analist: Carlo Gori) Not Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat B2 Negatif
Uzun Vadeli Türk Lirası Mevduat B1 Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Not Prime  
Kısa Vadeli Türk Lirası Mevduat Not Prime  
Ulusal A2.tr
Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma İhracı B1

Kredi Notları

1 Ekim 2018: Fitch

 • Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 1 Ekim 2018 tarihinde diğer 20 Türk bankasıyla birlikte Yapı ve Kredi Bankası’nın bazı derecelendirme notlarında değişiklik yapmıştır. Bu doğrultuda, rating kuruluşu Banka’nın Uzun Vadeli Yabancı Para notunu ‘BB’den ‘BB-’ye, Uzun Vadeli Türk Lirası notunu ‘BB+’dan ’BB’ye, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AAA’dan ‘AA’ya, Finansal Kapasite Notunu ‘bb-’den ‘b+’ya ve Uzun Vadeli Sermaye Benzeri Tahviller notunu ‘BB-’den ‘B+’ya düşürmüştür. Fitch Banka’nın not görünümünü negatif olarak korumuştur. Diğer taraftan, derecelendirme kuruluşu Banka’nın Kısa Vadeli Yabancı Para ve TL notlarını ve Destek notunu teyit etmiştir.

26 Eylül 2018: Moody’s

 • Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 24 Eylül 2018 tarihinde Türkiye'nin yabancı para mevduat tavanını “B1” seviyesinden “B2 seviyesine aşağı yönlü revize etmiştir. Türkiye'nin not indirimini takiben, 26 Eylül 2018 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası'nın da aralarında bulunduğu 9 Türk bankasının derecelendirme notlarında değişiklik yapmıştır. Bu doğrultuda, Moody’s Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu “B1” seviyesinden “B2” seviyesine indirmiş ve not görünümünü “Negatif” olarak belirlemiş, Banka’nın diğer derecelendirme notlarını ise teyit etmiştir.

28 Ağustos 2018: Moody’s

 • Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 17 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme notunu "Ba2" seviyesinden "Ba3" seviyesine aşağı yönlü revize etmiş ve not görünümününü Negatif olarak belirlemiştir. Türkiye’nin not indirimini takiben, 28 Ağustos 2018 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası’nın da aralarında bulunduğu 18 Türk finansal kuruluşunun derecelendirme notlarında değişiklik yapmıştır. Bu doğrultuda Moody’s Yapı ve Kredi Bankası’nın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Yerel Mevduat notlarını "Ba3"den “B1” seviyesine indirmiş ve not görünümünü “Negatif” olarak belirlemiştir. Ulusal Kısa Vadeli Notu’nu ise "TR-1" seviyesinde teyit etmiştir.

17 Ağustos 2018: S&P

 • Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), 17 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme notunu "BB-" seviyesinden "B+" seviyesine aşağı yönlü revize etmiş ve not görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir. Türkiye'nin not indirimini takiben, aynı gün S&P Türkiye'nin Bankacılık Sektörü Ülke Riski Değerlendirmesi'ni (BICRA) Grup 9 olarak değerlendirmeye başladığını duyurmuştur. Bunun sonucunda banka çıpası "bb" seviyesinden "b+" seviyesine indirilmiş, aynı gün S&P Yapı ve Kredi Bankası'nın da aralarında bulunduğu 6 Türk finansal kuruluşunun derecelendirme notlarında değişiklik yapmıştır. Kuruluş, Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Kredi Notunu "BB-"'den "B+"‘ seviyesine, Uzun Vadeli Ulusal Notunu "trAA"'den "trA+" seviyesine çevirmiş, Bankanın diğer derecelendirme notlarını ise teyit etmiştir. Banka'nın Uzun Vadeli Kredi Notunun görünümü de "Durağan" olarak teyit etmiştir.

20 Temmuz 2018: Fitch

 • Fitch Ratings Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin Ulusal Uzun Vadeli Notu "AAA(tur)" ve Ulusal Uzun Vadeli Notu Görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir.
 • Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, 13 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye'nin borçlanma notlarını indirmesinin ardından, 20 Temmuz 2018'de Türkiye'deki 24 finansal kurumun notlarında indirim yapmış ve not görünümünü Negatif izlemeden çıkartarak Negatif görünüm olarak revize etmiştir. Bu doğrultuda Fitch Yapı Kredi'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu " Negatif İzlemede BBB-" seviyesinden "BB/Negatif Görünüm" seviyesine; Uzun Vadeli Yerel Para notunu "BBB-/Durağan görünüm" seviyesinden "BB+/Negatif Görünüm" seviyesine; Kısa Vadeli Yabancı Para notunu "Negatif İzlemede F3" seviyesinden "B" seviyesine; Kısa Vadeli Yerel Para notunu "F3" seviyesinden "B" seviyesine; Finansal Kapasite Notunu "Negatif İzlemede bb+" seviyesinden "bb-" seviyesine; Destek Notunu "Negatif İzlemede 2" seviyesinden "3" seviyesine; Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller için notunu "Negatif izlemede BBB-" seviyesinden "BB" seviyesine; Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller için notunu "Negatif İzlemede F3" seviyesinden "B" seviyesine ve Sermaye Benzeri Tahviller için notunu "Negatif İzlemede BB+" seviyesinden "BB-" seviyesine revize etmiştir.

7 Haziran 2018: Moody’s

 • Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 1 Haziran 2018 tarihinde Türkiye'nin borçlanma notlarını not indirimi için negatif izlemeye almasının ardından, 7 Haziran 2018'de Türkiye'deki 17 finansal kurumun notlarında indirim yapmış ve not indirimi için negatif izlemeye aldığını açıklamıştır. Bu doğrultuda, Yapı Kredi'nin Uzun Vadeli TL Mevduat, Temel Kredi Değerlendirmesi, Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi, Uzun Vadeli Ulusal Notlu ve Teminatsız Borçlanma notları bir not indirilmiş ve görünümü negatif izlemeye alınmıştır. Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notu "Ba3"ve Ulusal Kısa Vadeli Notu "TR-1" not indirimi için izlemeye alınmıştır. Moody's Yapı Kredi'nin Kısa vadeli notlarını ise teyit etmiştir.

1 Haziran 2018: Fitch

 • Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Haziran 2018 tarihinde Yapı Kredi'nin uzun ve kısa vadeli yerel para ihraççı temerrüt notları "BBB-" ve "F3" seviyelerinde, ulusal uzun vadeli notunu ise "AAA(tur)" seviyesinde teyit etmiştir. Bununla birlikte Fitch, Banka'nın uzun vadeli yabancı para "BBB-"; kısa vadeli yabancı para "F3"; finansal kapasite notu "bb+"; destek notu "2"; uzun ve kısa vadeli öncelikli teminatsız tahviller "BBB-"/"F3"; sermaye benzeri tahviller "BB+" notlarını ise negatif izlemeye almıştır.

4 Mayıs 2018: S&P

 • Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), 1 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye'nin derecelendirme notunu "BB" seviyesinden "BB-" seviyesine aşağı yönlü revize etmiş ve not görünümünü "Negatif"den "Durağan"a yükseltmiştir. Türkiye’nin not indirimini takiben, S&P Yapı ve Kredi Bankası’nın da aralarında bulunduğu 6 Türk finansal kuruluşunun derecelendirme notlarında değişiklik yapmıştır. Kuruluş, Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Kredi Notunu “BB”'den “BB-“‘ seviyesine, Uzun Vadeli Ulusal Notunu “trAA-“'den “trA+” seviyesine çevirmiş, Bankanın diğer derecelendirme notlarını ise teyit etmiştir. Bank’nın Uzun Vadeli Kredi Notunun görünümü de ülke görünümüne paralel olarak “Negatif”ten “Durağan”a yükseltilmiştir.

9 Mart 2018: Moody’s

 • Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 7 Mart 2018 tarihinde Türkiye’nin borçlanma notunu Ba1’den Ba2’e indirmesinin ardından, 9 Mart 2018’de Türkiye’deki 14 finansal kurumun uzun vadeli borçlanma ve mevduat notlarını indirdiğini açıklamıştır. Bu doğrultuda, Yapı Kredi’nin uzun vadeli yabancı para borçlanma ve Türk Lirası mevduat notlarını, Ba1’den Ba2’e indirmiş ve not görünümlerini negatif olarak teyid etmiştir. Banka’nın uzun vadeli yabancı para mevduat notu Ba2’den Ba3’e indirilmiştir. Banka’nın Temel Kredi Değerlendirmesi (BCA) ba2’den ba3’e düşürülmüştür.

20 Mart 2017: Moody’s

 • Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, 17 Nisan 2017 tarihinde Türkiye'nin notlarının görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e çevirmiştir. Bu doğrultuda, Moody’s Yapı Kredi’nin görünümünü de 20 Mart 2017 tarihinde "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir. Derecelendirme kuruluşu, Banka'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma ve Uzun Vadeli Türk Lirası Mevduat notlarını Ba1, Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu Ba2 ve Temel Kredi Değerlendirmesi (BCA) notunu ba2 olarak teyit etmiştir.

2 Şubat 2017: Fitch

 • Fitch, 27 Ocak 2017 tarihinde Türkiye'nin ulusal notunu indirmesini takiben, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin notlarını revize etmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu ve Uzun Vadeli Türk Lirası İhraççı Temerrüt Notu “BBB” seviyesinden “BBB-“ seviyesine indirilirken notların görünümü Negatif'ten Durağan'a revize edilmiştir. Bu notlar halen yatırım yapılabilir seviyededir. Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notu ve Kısa Vadeli Türk Lirası İhraççı Temerrüt Notu 'F2' seviyesinden “F3” seviyesine indirilmiştir. Finansal Kapasite Notu “bbb-“ seviyesinden “bb+” seviyesine indirilmiştir. Destek Notu 2 seviyesinde teyit edilmiştir. Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünüm “AAA(tur)” Durağan olarak teyit edilmiştir. Uzun Vadeli Kıdemli Teminatsız Borçlanma İhraç Notu "BBB" seviyesinden "BBB-" seviyesine indirilmiştir. Kısa Vadeli Kıdemli Teminatsız Borçlanma İhraç Notu "F2" seviyesinden "F3" seviyesine indirilmiştir. Sermaye Benzeri Kredi Notu "BBB-" seviyesinden "BB+" seviyesine indirilmiştir.

31 Ocak 2017: S&P

 • Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard&Poors, 27 Ocak 2017 tarihinde Türkiye'nin ülke kredi notu görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e düşürdükten sonra içlerinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin de bulunduğu 5 Türk finans kurumunun kredi not görünümünü de "Durağan"dan "Negatif"e düşürmüştür. Standard&Poors, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "trAA"dan "trAA-"'ye düşürürken Banka'nın diğer kredi notlarını ise teyit etmiştir.

9 Kasım 2016: S&P

 • Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, 4 Kasım 2016 tarihinde Türkiye’nin borçlanma notu görünümünü “Negatif”ten “Durağan”a yükseltmesinin ardından, 9 Kasım 2016 tarihinde Yapı Kredi’nin görünümünü “Negatif”ten “Durağan”a yükseltmiştir. Derecelendirme kuruluşu bununla birlikte Banka’nın uzun vadeli ulusal notunu trAA-’den trAA’ya yükseltmiştir.

27 Eylül 2016: Moody’s

 • Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 23 Eylül 2016 tarihinde Türkiye’nin borçlanma notunu Baa3’ten Ba1’e indirmesinin ardından, Türkiye’deki 14 finansal kurumun uzun vadeli borçlanma ve mevduat notlarını indirdiğini açıklamıştır. Bu doğrultuda, Yapı Kredi’nin uzun vadeli yabancı para borçlanma ve Türk Lirası mevduat notları, görünümleri durağan olmak üzere, Baa3’ten Ba1’e indirilmiştir. Banka’nın yabancı para mevduat notu Baa3’ten Ba2’ye indirilmiştir. Banka’nın Temel Kredi Değerlendirmesi (BCA) ba1’den ba2’ye düşürülmüştür. Kısa vadeli Türk Lirası ve yabancı para mevduat notları ise P-3’ten Not-Prime’a indirilmiştir.

22 Temmuz 2016: S&P

 • Standard & Poor's, 15 Temmuz’da yaşanan kalkışma girişiminin akabininde, 20 Temmuz’da Türkiye'nin ülke notunu “BB+”dan “BB”ye indirmiş, görünümünü "Durağan"dan “Negatif”e düşürmüştür. Ülke not ve görünümünde yaşanan değişikliğin ardından, Yapı Kredi’nin Uzun vadeli Türk/yabancı Lirası ve Kısa vadeli Türk/yabancı para notlarını sırasıyla “BB+”dan “BB”ye ve “B+”dan “B”ye düşürmüştür. Buna ek olarak, Yapı Kredi’nin Uzun Vadeli Ulusal notunu 'trAA+'dan 'trAA-'ye indirirken, görünümünü de "Durağan"dan "Negatif"e güncellemiştir.

11 Mayıs 2016: Moody’s

 • Moody's, Türkiye'nin ulusal not ölçeğini yeniden düzenlemiş ve buna bağlı olarak Yapı ve Kredi Bankası A.Ş'nin ulusal notunu yeniden belirlemiştir. Yeniden belirlenen ulusal not, kredi riskinde herhangi bir değişiklik ifade etmemektedir.

10 Mayıs 2016: S&P

 • Standard & Poor's, Türkiye'nin görünümünü "Durağan"a yükseltmesini takiben, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin notlarının görünümünü de "Negatif"ten "Durağan"a güncellemiştir. Standard & Poors Yapı Kredi'nin Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirası kredi notlarını BB+, Uzun Vadeli Ulusal notunu trAA+ ve Kısa Vadeli Ulusal notunu trA-1 olarak teyit etmiştir.

31 Mart 2016: Fitch

 • Fitch, UniCredit’in kredi görünümünde 24 Mart 2016 tarihinde yaptığı değişiklere istinaden, Yapı Kredi’nin görünümünü, “Durağan”dan “Negatif”e güncellemiş ve Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirası kredi notlarını “BBB” olarak teyit etmiştir.

7 Nisan 2015: Fitch

 • Fitch, UniCredit’in kredi notlarında 1 Nisan 2015 tarihinde yaptığı değişiklere istinaden, Yapı Kredi’nin görünümünü, “Negatif”ten “Durağan”a güncellemiş ve Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirası kredi notlarını “BBB” olarak teyit etmiştir.

24 Haziran 2014: Fitch

 • Yapı Kredi'nin Uzun Vadeli Yabancı Para kredi notu ve Uzun Vadeli Ulusal Para kredi notu “BBB” olarak teyit edilmiştir.

03 Haziran 2014: Moody’s

 • Moody’s, Mart 2014'te not indirimi için izlediği ve Yapı Kredi’nin de dahil olduğu Türk bankalarının mevduat kredi notlarında değişiklik açıklamış, not görünümlerini zorlu faaliyet koşulları nedeniyle “Negatif İzleme”den “Negatif” e almıştır. Buna bağlı olarak, Yapı Kredi’nin Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat, Uzun Vadeli Türk Lirası Mevduat, Finansal Güç ve Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma İhracı not görünümleri “Negatif İzleme”den “Negatif”e alınmıştır. Yapı Kredi’nin notlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

28 Mart 2014: Moody’s

 • Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nın Desteksiz Temel Kredi Profili (Baseline Credit Assessment) notunun “ba1”e indirilmesi ardından, Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak Uzun Vadeli TL Mevduat notu "Baa2"den “Baa3”e, Ulusal notu “Aa3.tr”Den “A1.tr”ye, Uzun Vadeli Yapancı Para Borçlanma İhracı notu “Baa2”den “Baa3”e indirilmiştir.

24 Mart 2014: Moody’s

 • Moody’s, Yapı Kredi’nin de dahil olduğu 10 Türk bankasının not görünümlerini zorlu faaliyet koşulları nedeniyle “Negatif İzlemeye” almıştır. Buna bağlı olarak, Yapı Kredi’nin Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat not görünümü “Durağan”dan “Negatif İzlemeye”, Uzun Vadeli Türk Lirası Mevduat, Finansal Güç ve Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma İhracı not görünümleri “Negatif”ten “Negatif İzlemeye” alınmıştır.

11 Şubat 2014: S&P

 • 7 Şubat 2014 tarihinde S&P, Türkiye’nin görünümünü “Durağan”dan “Negatif”e çektiğinden dolayı Yapı Kredi’nin görünümü “Durağan”dan “Negatif”e çekilmiştir.

20 Mayıs 2013: Moody’s

 • Moody’s, 16 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye’nin ülke notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkarılmasının ardından 20 Mayıs 2013’de Yapı Kredi’nin Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu “Ba2”den “Baa3”e yükseltmiştir. Bununla beraber Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu “Not Prime”dan “Prime 3”e yükseltmiştir.

2 Mayıs 2013: Moody’s

 • Finansal Güç kredi notunun görünümü “Durağan”dan “Negatif”e indirilmiştir.

5 Nisan 2013: S&P

 • 27 Mart 2013 tarihinde S&P, Türkiye’nin ülke notunu “BB”den “BB+”ya yükselttikten sonra Yapı Kredi’nin Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu “BB”den “BB+”ya yükseltmiştir.
 • Uzun vadeli Türk Lirası Ulusal not ise Banka’nın mevduat notundaki değişikliğe bağlı olarak “trAA”dan “trAA+”ya yükseltilmiştir.

14 Aralık 2012: Fitch

 • Yapı Kredi finansal gücü “BBB-“den “BBB”ye yükseltilmiştir. Aynı zamanda, Uzun Vadeli Yabancı Para kredi, Türk Lirası kredi ve ulusal notunun görünümü, “Negatif”ten “Durağan”a yükseltilmiştir.

13 Kasım 2012: Fitch

 • Yapı Kredi Uzun Vadeli Yabancı Para kredi notu ve Uzun Vadeli Yabancı Para borçlanma ihracı notu “BBB-“den “BBB”ye yükseltilmiştir. Aynı zamanda, Uzun Vadeli Yabancı Para kredi notunun ve ulusal notun görünümü, UniCredit’in notlarının “Negatif” görünümünden dolayı, “Durağan”dan “Negatif”e indirilmiştir.

3 Temmuz 2012: Moody’s

 • Moody’s, 20 Haziran 2012 tarihinde Türkiye’nin ülke notunu yükselttikten sonra Yapı Kredi’nin Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu “Ba3”den “Ba2”ye yükseltilmiştir. Bununla beraber Yabancı Para kredi notlarının görünümü “Pozitif”ten “Durağan”a indirilmiştir.
 • Uzun Vadeli Türk Lirası mevduat notlarının görünümü “Negatif İzleme”den, “Negatif”e alınmıştır.
 • Kısa Vadeli Türk Lirası mevduat notu “Prime-2”den “Prime 3”e indirilmiştir. Bu indirim, Yapı Kredi’nin hakim ortaklarından alabileceği potansiyel desteğe bağlı olarak Uzun Vadeli Türk Lirası mevduat notunun görünümün “Negatif”e indirilmesi sonucunda gerçekleşmiştir.
 • Ulusal not ise Banka’nın Türk Lirası mevduat notundaki değişikliğe bağlı olarak “Aa2.tr”den “Aa3.tr”ye indirilmiştir.

8 Şubat 2012: Fitch

 • Yapı Kredi Uzun Vadeli Türk Lirası kredi notunun görünümü “Negatif İzleme”den “Negatif”e alınmıştır. Bu indirim, Unicredit it SpA'nin Uzun Vadeli kredi notunun “A-”, görünümünün ise “Negatif” olarak teyit edilmesinden kaynaklanmıştır.

22 Aralık 2011: Fitch

 • Yapı Kredi Uzun Vadeli Türk Lirası kredi notunun görünümü “Durağan”’dan “Negatif İzleme” ye alınmıştır. Bu indirim, İtalya’nın ülke notunun düşürülmesinden dolayı Yapı Kredi’nin hakim ortaklarından UniCredit SpA'nin Uzun Vadeli kredi notunun “A”dan “A-”‘ye, Kısa Vadeli kredi notunun “F1”den “F2”ye indirilmesinden kaynaklanmıştır.

28 Kasım 2011: Fitch

 • Türkiye’nin kredi notunun görünümünün 24 Kasım 2011’de “Positif”ten “Durağan”a indirilmesi sonucu, Yabancı Para ve Türk Lirası kredi notlarının görünümü “Positif”ten “Durağan”a indirilmiştir.

16 Kasım 2011: Moody’s

 • Yapı Kredi hakim ortaklarından UniCredit SpA'nin Finansal Güç (BFSR) notunun “Negatif İzleme”ye alınmasının ardından, Yapı Kredi'nin hissedar desteğine bağlı olarak "Baa2" olan Uzun Vadeli TL Mevduat notunu da izlemeye almıştır.
 • Uzun Vadeli TL Mevduat notu ile otomatik olarak bağlantılı olan Uzun Vadeli Ulusal Not da izlemeye alınmıştır. Yapı Kredi’nin kendi performansıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme olmadığından, genel finansal durumunu gösteren Finansal Güç notu (BFSR) herhangi bir şekilde etkilenmemiştir.

6 Ekim 2011: Moody’s

 • Yapı Kredi’nin Uzun Vadeli yerel para mevduat notu “Baa1”den “Baa2”ye indirilmiştir. Bu indirim Yapı Kredi’nin hakim ortaklarından UniCredit SpA'nın notunun düşürülmesinin ardından gerçekleşmiştir.

28 Nisan 2011: Fitch

 • Yapı Kredi’nin bireysel notu “C/D”den “C”ye çıkarılmıştır.

1 Aralık 2010: Fitch

 • Türkiye’nin kredi notunun görünümünün 24 Kasım 2010’da “Durağan”dan “Pozitif”e yükseltilmesi sonucu, Yabancı Para ve Türk Lirası kredi notlarının görünümü “Durağan”dan “Pozitif”e yükseltilmiştir.

7 Ekim 2010: Moody’s

 • Türkiye’nin kredi notunun görünümünün 5 Ekim 2010’da “Durağan”dan “Pozitif”e yükseltilmesi sonucu, Uzun Vadeli YP Mevduat kredi notunun görünümü “Durağan”dan “Pozitif”e yükseltilmiştir.

22 Şubat 2010: S&P

 • Uzun Vadeli Yabancı Para kredi notu “BB-“den “BB”ye yükseltilmiştir. Notun görünümü ise, Türkiye’nin kredi notu görünümünün 19 Şubat 2010’da “Durağan”dan “Pozitif”e yükseltilmesi sonucu, “Durağan”dan “Pozitif”e yükseltilmiştir.
 • Uzun Vadeli Ulusal not, “trA+”dan “trAA”ya yükseltilmiştir.

8 ocak 2010: Moody’s

 • Uzun Vadeli YP Mevduat kredi notu “B1”den “Ba3”e yükseltilmiştir.
 • Türkiye’nin kredi notunun görünümünü 8 Ocak 2010’da “Pozitif”ten “Durağan”a indirmesi sonucu, Uzun Vadeli YP Mevduat kredi notunun görünümü “Pozitif”ten “Durağan”a indirilmiştir.

11 Aralık 2009: Fitch

 • Uzun Vadeli Yabancı Para kredi notu “BB”den “BBB-“ye yükseltilmiştir.
 • Türkiye’nin kredi notunun görünümünü “Pozitif İzleme”den “Durağan”a değiştirmesi sonucu, Uzun Vadeli Yabancı Para kredi notunun görünümü “Pozitif İzleme”den “Durağan”a alınmıştır.
 • Kısa Vadeli Türk Lirası kredi notu “B”den “F3”e yükseltilmiştir.
 • Uzun Vadeli Türk Lirası kredi notu “BBB-“den “BBB”ye yükseltilmiştir.
 • Destek kredi notu “3”den “2”ye yükseltilmiştir.

9 Kasım 2009: Moody’s

 • Uzun Vadeli TL Mevduat kredi notu “A3”den “Baa1”e indirilmiştir.
 • Ulusal Not “Aaa.tr”den “Aa2.tr”ye indirilmiştir.

23 Eylül 2009: S&P

 • Uzun Vadeli Yabancı Para kredi notunun görünümü, Türkiye’nin kredi notunun görünümünü 17 Eylül 2009’da “Negatif”ten “Durağan”a yükseltmesi sonucu, 23 Eylül 2009’da “Negatif”ten “Durağan”a yükseltilmiştir.

3 Ağustos 2009: Moody’s

 • Finansal Güç kredi notunun görünümü “Pozitif”ten “Durağan”a indirilmiştir.
Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kampanya :
Kredi Vadesi (Ay) :
Kredi Tutarı (TL) :
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi ve Kobi nakit destek kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Ödeme Planı

Tarih Kredi Tutarı TL
Döviz Cinsi TL Kredi Vadesi AY
Faiz Oranı (Aylık) KKDF Oranı
BSMV Oranı Taksit Tutarı TL
Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı
Müşteri Tipi Kredi Türü
Kampanya    

Masraf ve Komisyonlar

Taksit No Taksit Tarihi Taksit Tutarı Taksit İçindeki Anapara Taksit İçindeki Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara

Bu ödeme planında yer alan faiz oranı, ücret ve komisyon tutarları, tüketicilerin bilgi edinmeleri amacıyla ve Bankamızca özel bir yükümlülük içermeksizin, bilgi niteliğindedir. Bu ödeme planında yer alan bilgiler Ödeme Planının hazırlandığı tarih itibarıyla geçerli değerleri yansıtmaktadır. Örnek ödeme planı oluşturduğunuz ürünü Yapı Kredi’den kullanmaya karar verdiğinizde, Bankamızın ilan etmiş olduğu güncel faiz, ücret ve komisyon tutarları geçerli olacaktır. Yapı Kredi faiz oranı, ücret ve komisyon tutarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


Bu ödeme planı, seçtiğiniz kredi ürününde sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, başvurunuza kesin onay taahhüdü içermemektedir. Başvurunuzun kesin onay alması, sunacağınız bilgi ve belgeler üzerinden Bankamızca başvurunuza istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir.


Toplam masraflara kredi açılış ücreti ve vergiler dahil edilmiş olup, krediye göre farklılık gösterecek olan “sigorta masrafları” bu formda yer alan aylık ve yıllık maliyet oranlarına dahil edilmemiştir.

Başvurunuzu dilediğiniz Yapı Kredi şubesinden yapabilirsiniz.

Konut Kredisi başvurularınızı İnternet,SMS veya tüm Yapı Kredi ATM'leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için KONUT (boşluk) TCKN (boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.

Bireysel ihtiyaç kredisi başvurularınızı hemen başvur butonuna tıklayarak, internet şubesi, SMS veya tüm Yapı Kredi ATM’leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için BIREYSEL (Boşluk) TCKN (Boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.
YapıKredi

Son Hesaplamalar

Yükleniyor...
Yükleniyor