Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri
Ara

Pioneer Fonları

Pioneer Fonları, UniCredit bünyesinde faaliyet gösteren varlık yönetim şirketi Pioneer Investments tarafından yönetilen yatırım fonlarıdır. 1928’de kurulan ve 18 ülkede hizmet veren Pioneer Investments, tecrübesi, deneyimi ve güçlü finansal yapısı ile müşterilerine yeni ve özel yatırım alternatifleri sunmayı hedeflemektedir.

Siz de Pioneer Fon alım/satım işlemleriniz için size en yakın Yapı Kredi Şubesi’ni ziyaret ederek yabancı para cinsinden birikimlerinizi bu fonlarda değerlendirebilir, dünyanın farklı bölgelerindeki yatırım fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Bankamızın Pioneer Fonları yönetimi konusunda bir yetkisi ve sorumluluğu bulunmamakta olup, yalnızca bu fonların Türkiye'de alım/satımına aracılık etmektedir. Pioneer Fonlar için minimum yatırım USD/EUR 500’dür.

Fon Adı Fon Türü Döviz Cinsi
Kısa Vadeli EURO Para Piyasaları EURO
Kısa Vadeli USD Para Piyasaları USD
Amerikan Yüksek Faizli Şirket Tahvilleri Tahvil USD
Avrupa Şirket Tahvilleri Tahvil EURO
Gelişmekte Olan Piyasa Tahvilleri Tahvil EURO
Global Yüksek Getirili Tahviller Tahvil USD
Stratejik Getiri Tahvil  USD
Avrupa Araştıma Odaklı Hisse Senetleri Hisse EURO
Avrupa'nın Önde Gelenleri Hisse EURO
Büyük Çin Hisse Hisse USD
Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Senedi Hisse USD
Japonya Hisse Senetleri Hisse USD
Orta Ölçekli Amerikan Şirketleri Hisse USD
Asya (Japonya hariç) Hisse Senetleri Hisse USD
U.S. Pioneer Hisse USD
Avrupa Potansiyel (Europe Potential) Hisse EUR

Pioneer Fonların izahnamelerinde yapılmış değişiklikler ile ilgili detaylı bilgi için;

30 Ekim 2015 Tarihinde İlan Edilen Değişiklikler

25 Şubat 2016 Tarihinde İlan Edilen Değişiklikler

21 Temmuz 2016 Tarihinde İlan Edilen Değişiklikler

25 Ocak 2017 Tarihinde İlan Edilen Değişiklikler

Vergilendirme dokümanı için;

Yatırımcı Bilgi Formları için;

Para Piyasası Fonları

Kısa Vadeli Euro Fonu

Net varlıklarının en azında üçte ikisini, Avrupa ülkeleri devletleri veya şirketleri tarafından ihraç edilen ve Euro üzerinden satışa sunulan borçlanma araçlarına yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadede istikrarlı gelir elde etmeyi amaçlayan bir fondur.

Kısa Vadeli Euro Fonu Raporu (pdf)

Kısa Vadeli USD Fonu

Net varlıklarının en az üçte ikisini ABD Doları üzerinden satılan devredilebilir borçlanma araçlarına yatırım yapan orta ve uzun vadede istikrarlı gelir amaçlayan bir fondur.

Kısa Vadeli USD Fonu Raporu (pdf)

Tahvil Fonları

Amerikan Yüksek Faizli Şirket Tahvilleri Fonu

Net varlıklarının en az %70’ i yüksek getirili borçlanma araçlarına, en fazla %30’ u Kanada‘lı ihraççıların menkul kıymetlerine ve en fazla % 15’i de gelişmiş veya gelişmekte olan piyasaların şirket borçlanma araçlarına yatırım yapan bir fondur.

Amerikan Yüksek Faizli Şirket Tahvilleri Fonu Raporu (pdf)

Avrupa Şirket Tahvilleri Fonu

Toplam varlığının en az üçte ikisini, Euro üzerinden çıkarılan Yatırım Derecesi kategorisindeki şirket tahvillerinden oluşan çeşitlendirilmiş portföye yatırarak orta ila uzun vadede sermaye değer artışı elde etmeyi hedeflemektedir. Fon, devlet tahvillerine de yatırım yapabilmekte, toplam varlığının en fazla %10’u hisse senetlerinde, en fazla %20’si dönüştürülebilir menkul kıymetlerde değerlendirilmektedir.

Avrupa Şirket Tahvilleri Fonu Raporu (pdf)

Gelişmekte Olan Piyasa Tahvilleri Fonu

Net varlıklarının en az üçte ikisini, genel anlamda “gelişmekte olan piyasalar” olarak nitelendirilen ülkeler tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından oluşan çeşitlendirilmiş portföye yatırarak orta ve uzun dönemde getiri sağlamayı hedefleyen, Amerikan Doları(USD) cinsinden varlıklarınızı değerlendirebileceğiniz bir fondur.

Gelişmekte Olan Piyasa Tahvilleri Fonu Raporu (pdf)

Global Yüksek Getirili Tahviller Fonu

Fon, toplam varlığının en az %50’sini öncelikle gelişmekte olan piyasalardaki devlet ve şirket ihraçcıları olmak üzere ABD’li ve ABD’li olmayan ihraçcıların yüksek getirili borçlanma senetlerine yatırır. Fon’un toplam varlığının en az %80’i genellikle yüksek getirili borçlanma senetleri ve tercihli hisse senetlerine yatırılacaktır. Fon hisse senetlerine dönüştürülebilen ve yüksek getirili tahvillere de yatırım yapabilir.

Global Yüksek Getirili Tahviller Fonu Raporu (pdf)

Stratejik Getiri Fonu

Toplam varlığının en az %80’ini borçlanma senetlerinde değerlendiren Fon, çok sayıdaki ihraççının herhangi bir para birimindeki borçlanma senetlerine yatırım yapma esnekliğine sahiptir. Döviz riskinden Amerikan Doları veya Euro ile korunabilmektedir. Fon’un toplam varlığının %70’e kadarı, yatırım dışı derece olarak derecelendirilen ya da Yatırım Yöneticisi tarafından eşdeğer niteliğe sahip olduğu belirlenen borçlanma senetlerine, en fazla %20’lik kısmı Standard & Poor’s veya uluslararası alanda tanınmış başka bir menkul kıymetler rating kurumu tarafından CCC seviyesinde kredi derecelendirmesinin altında kalan veya Fon Yöneticisi tarafından eşdeğer kredi kalitesine sahip olduğu belirlenen borçlanma senetlerine yatırılabilir. Fon Devredilebilir Menkul Kıymetler’e yatırım yapabilirken ayrıca Dünya Bankası gibi uluslarüstü bir kurum tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerine de yatırım yapabilir.

Stratejik Getiri Fonu Raporu (pdf)

Hisse Senedi Fonları

Avrupa Araştıma Odaklı Hisse Senetleri Fonu

Fon, toplam varlığının en az üçte ikisini faaliyetlerini Avrupa’da sürdüren ve temel analiz odaklı yaklaşım ile seçilen şirketlerin ihraç ettiği hisse senetleri ve hisse senedine dayalı finansal araçlara yatırım yaparak, orta - uzun vadede sermaye değer artışı elde etmeye odaklanmaktadır.

Hisse Senedi Fon Raporu (pdf)

Avrupa’nın Önde Gelenleri Fonu

Net varlıklarının en az üçte ikisini Avrupa’ da kurulmuş, faaliyet gösteren veya hâsılatının üçte ikisini Avrupa’ da elde eden orta ve büyük sermayeli şirketlerin ihraç ettiği hisse senetlerine yatırım yapan, Euro cinsinden varlıklarınızı değerlendirebileceğiniz bir fondur.

Avrupa'nın Önde Gelenleri Fonu Raporu (pdf)

Büyük Çin Hisse Fonu

Fon, toplam varlığının en az üçte ikisini, faaliyetlerinin tamamını veya önemli bölümünü Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong ya da Tayvan'da gerçekleştiren şirketlerin ihraç ettiği çeşitlendirilmiş hisse senetleri ve hisse senedine dayalı finansal enstrümanlara yatırarak orta ila uzun vadede sermaye değer artışı elde etmeyi hedeflemektedir.

Büyük Çin Hisse Fonu Raporu (pdf)

Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Senedi Fonu

Fon, toplam varlığının en az üçte ikisini, faaliyetlerinin tamamını veya önemli bölümünü gelişmekte olan ülkelerde sürdüren şirketlerin ihraç ettiği hisse senetleri ve hisse senedine dayalı finansal enstrümanlara yatırım yaparak, orta ila uzun vadede sermaye değer artışı elde etmeyi hedeflemektedir.

Gelişmekte Olan Piyasalar Hisse Senedi Fonu Raporu (pdf)

Japonya Hisse Senetleri Fonu

Toplam varlığının en az üçte ikisini, faaliyetlerinin tamamını veya önemli bölümünü Japonya’da gerçekleştiren şirketlerin ihraç ettiği çeşitlendirilmiş hisse senetleri ve hisse senedine dayalı finansal enstrümanlara yatırarak orta ila uzun vadede sermaye değer artışı elde etmeyi hedeflemektedir.

Japonya Hisse Senetleri Fonu Raporu (pdf)

Orta Ölçekli Amerikan Şirketleri Fonu

Fon, toplam varlığının en az üçte ikisini, faaliyetlerinin tamamını veya önemli bir bölümünü ABD’de faaliyet gösteren orta ölçekli şirketlerin ihraç ettiği hisse senetleri ve hisse senedine dayalı finansal araçlara yatırım yaparak orta ila uzun vadede sermaye artışı elde etmektir. Fon, toplam varlığının üçte birine kadar olan kısmını Kanada tarafından ihraç edilen menkul kıymetlere yatırabilir, ayrıca toplam varlığının %5’ine kadar olan kısmını yeni menkul kıymet ihraç eden şirketlerin menkul kıymetleri dahil olmak üzere ABD’li olmayan diğer şirketlerin hisse senedi ve borçlanma senetlerine yatırabilmektedir. Fon yöneticisi, makul fiyatlarda ya da gerçek değere göre satılan iskontolu seviyede bulunan menkul kıymetlere yatırım yapmayı hedefler. Fon’un toplam varlığının %25’e kadar olan kısmını (satın alma zamanında) ABD’de faaliyet göstermeyen Şirketlerin menkul kıymetlerine de yatırabilir.

Orta Ölçekli Amerikan Şirketleri Fonu Raporu (pdf)

Asya (Japonya hariç) Hisse Senetleri Fonu

Toplam varlığının en az üçte ikisini, faaliyetlerinin tamamını veya önemli bölümünü Pasifik havzasında (Japonya hariç) gerçekleştiren şirketlerin ihraç ettiği çeşitlendirilmiş hisse senetleri ve hisse senedine dayalı finansal enstrümanlara yatırarak orta ila uzun vadede sermaye değer artışı elde etmeyi hedeflemektedir.

Asya (Japonya hariç) Hisse Senetleri Fonu Raporu (pdf)

U.S. Pioneer Fonu

Net varlıklarının en az üçte ikisi ABD firmaları tarafından ihraç edilmiş hisse senetlerine yatırım yaparak orta ve uzun dönemde getiri sağlamayı hedefleyen, Amerikan Doları (USD) cinsinden varlıklarınızı değerlendirebileceğiniz bir fondur.

U.S. Pioneer Fonu Raporu (pdf)

Avrupa Potansiyel (Europe Potential)

Avrupa Potansiyel (Europe Potential)

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kredi Türü
Kampanya
Kredi Vadesi (Ay)
Kredi
Tutarı (TL)
TL
Sil
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
HESAPLA
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Yükleniyor...
Yükleniyor