Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Finansal Sermaye

Yapı Kredi, sektörde rekabet avantajı sağlayan yetkinliklerini sürekli olarak geliştirerek Banka’nın yatırımcılar nezdindeki cazibesini artırırken, sürdürülebilir kârlılık hedefi ile çalışmaktadır. Finansal sermayesini etkin bir şekilde kullanarak uzun vadeli finansal istikrar sağlamakta; artan yatırımcı sayısı, istihdam olanakları ve vergi ödemeleri ile pozitif bir ekonomik etki alanı oluşturmaktadır. Büyüme odaklı yatırım stratejisi kapsamında dağıtım ağı ve altyapı yatırımlarının sonuçlarını almaya devam ederken, yenilikçi ürün ve hizmetler sunduğu müşterilerinin sayısını artırmakta ve sektördeki konumunu güçlendirmeye devam etmektedir.

Öncelikli Konular

Sürdürülebilir kârlılık: Yapı Kredi kısa vadeli finansal başarı yerine tüm paydaşlarının refahını artıran, uzun vadeli, sürdürülebilir kârlılık anlayışını benimser. İş stratejilerini oluştururken kararlarını, paydaşları ve çevre üzerindeki kısa, orta ve uzun vadeli etkilerini gözeterek belirler.

Yapı Kredi’nin tüm iş kollarındaki performansının detayları, Faaliyet Raporları’nda tüm paydaşlarıyla paylaşılmaktadır.

Kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi: Yapı Kredi tüm paydaşları için artı değer yaratmanın ancak etkin ve güçlü bir yönetişim yapısıyla gerçekleşebileceği bilinciyle hareket eder. İş hedefleri doğrultusunda ilerlerken yasa ve düzenlemelere tam uyum göstererek, etkin kurumsal yönetim mekanizmalarından yararlanır. Tüm operasyonlarında sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri ışığında hareket ederek, şeffaf ve etkili paydaş iletişim mekanizmaları oluşturur. Kurumsal yönetim derecelendirme notunu sürekli iyileştirmek için gayret eder.

Kurumsal yönetim uygulamaları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Etkin risk yönetimi ve iç kontrol: Yapı Kredi’nin proaktif risk yönetimi anlayışı çerçevesinde ekonomik, sosyal ve çevresel riskler uluslararası standartlar çerçevesinde ölçülüp değerlendirilir, iç kontrol sistemleriyle süreçlerin verimliliği ve uygunluğu sürekli olarak gözden geçirilir.

Risk yönetimi, iç denetim ve iç kontrol sistemleri hakkında detaylı bilgiye Faaliyet Raporları’ndan ulaşılabilir.

Etik yönetim, rüşvet karşıtlığı ve yolsuzlukla mücadele: Yapı Kredi, kurumların üstün etik standartları uygulamasını hedefleyen Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni benimsemiştir. Her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. İlgili yasa, düzenlemeler ve ilkelere uyum sağlamak konusunda gösterdiği kararlılıkla Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nı; dürüstlük ve tutarlılık konusunda en yüksek standartlarda faaliyet gösterme kararlılığıyla Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri Yönetmeliği’ni oluşturmuştur.

Yapı Kredi’nin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusundaki uygulama ve sistemleri hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Sürdürülebilir ürün portföyü: Yapı Kredi ürün ve hizmetlerini tasarlarken müşterilerinin güncel ve potansiyel ihtiyaçlarını gözetir, dijitalleşmeye önem verir, finansal hizmetlere erişimi artırmak için çalışır, çevreci ürün ve hizmet portföyünü geliştirmeyi hedefler.

Yapı Kredi’nin ürün portföyüyle ilgili detaylı bilgiye kurumsal web sitesinden ve Faaliyet Raporları’ndan ulaşılabilir.

Kredilerde çevresel ve sosyal risk yönetimi: Bankacılık sektöründe krediler, sektörün kaldıraç etkisinin en yoğun hissedildiği, en geniş sürdürülebilirlik etkisine sahip alandır. Yapı Kredi; hem çevre dostu, hem de içinde faaliyet gösterdiği toplum için sürdürülebilir değer yaratan ürün ve hizmetler geliştirmeyi hedefler. Finansmanını sağladığı projelerde, yasal gerekliliklerin ve Banka politikalarınca belirlenmiş olan gerekliliklerin ötesindeki çevresel ve sosyal standartların yerine getirilmesi zorunludur. Kredilendirme süreçlerinde kullanılan Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli’yle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Yapı Kredi’de tüm kredilendirme faaliyetleri, Banka Kredi Politikaları ile birlikte Çevresel ve Sosyal Politika uyarınca değerlendirilir. Çevresel ve Sosyal Politika’ya buradan ulaşılabilir.

Finansal hizmetlere erişim: Yapı Kredi, sorumlu bankacılık ilkesi uyarınca içinde bulunduğu toplumun tüm kesimlerine yönelik adil, ulaşılabilir ve değer yaratan ürün ve hizmetler geliştirmektedir. Sektörde birçok ilke imza attığı Engelsiz Bankacılık uygulamalarıyla engelli müşterilerinin bankacılık hizmetlerinden yararlanmalarına olanak tanımakta, KOBİ, çiftçi, kadın girişimci ve emeklilere yönelik uygulamalarla faaliyet coğrafyasının sosyo-ekonomik gelişimine eşlik etmektedir. Toplumun tüm kesimleri için adil ve şeffaf ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Yapı Kredi’nin kapsayıcı ürün ve hizmetleri hakkında detaylı bilgiye Sürdürülebilirlik Raporları’ndan ulaşılabilir.

Kolay anlaşılır ürün ve hizmetler: Finansal ürünlerin anlaşılır olması, müşterilerin ürün hakkında doğru bilgi alması ve kıyaslama yapabilmesi Yapı Kredi’nin iş öncelikleri arasındadır. Yapı Kredi, müşterilerine en uygun ürün ve hizmetleri sunmayı, ürün hakkında doğru bilgilendirmeler yapmayı sorumlu bankacılık anlayışının temel göstergeleri arasında görmektedir.

Yapı Kredi’nin sorumlu bankacılık anlayışıyla ilgili detaylı bilgiye Sorumlu Kredilendirme Beyanı’ndan ulaşılabilir.

Sorumlu satın alma uygulamaları: Yapı Kredi, kurumsal değerlerini ve sürdürülebilirlik ilkelerini tüm değer zincirine yaymayı hedefler. “Sorumlu Satın Alma Politikası” ile satın alınan ürün ve hizmetlerin çevresel ve sosyal etkilerinin, yaşam döngüsü boyunca minimum düzeyde olmasına azami gayret gösterirken, tüm tedarikçilerini Yapı Kredi’nin çevresel, sosyal ve insan hakları kriterlerine uyum sağlaması konusunda teşvik etmektedir. Bu sayede sera gazı emisyonlarının azaltılması ve düşük karbonlu ekonomiye geçişe destek sağlanması, daha verimli üretim yöntemleri ile doğal kaynak kullanımının ve atık oluşumunun azaltılması, istihdam edilen çalışanlara işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun, sosyal hak ve güvencelerle desteklenen adil bir çalışma ortamının sunulmasını amaçlamaktadır.

Sorumlu Satın Alma Politikası’na buradan ulaşılabilir.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kampanya :
Kredi Vadesi (Ay) :
Kredi Tutarı (TL) :
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi ve Kobi nakit destek kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Ödeme Planı

Tarih Kredi Tutarı TL
Döviz Cinsi TL Kredi Vadesi AY
Faiz Oranı (Aylık) KKDF Oranı
BSMV Oranı Taksit Tutarı TL
Aylık Maliyet Oranı Yıllık Maliyet Oranı
Müşteri Tipi Kredi Türü
Kampanya    

Masraf ve Komisyonlar

Taksit No Taksit Tarihi Taksit Tutarı Taksit İçindeki Anapara Taksit İçindeki Faiz KKDF BSMV Kalan Anapara

Bu ödeme planında yer alan faiz oranı, ücret ve komisyon tutarları, tüketicilerin bilgi edinmeleri amacıyla ve Bankamızca özel bir yükümlülük içermeksizin, bilgi niteliğindedir. Bu ödeme planında yer alan bilgiler Ödeme Planının hazırlandığı tarih itibarıyla geçerli değerleri yansıtmaktadır. Örnek ödeme planı oluşturduğunuz ürünü Yapı Kredi’den kullanmaya karar verdiğinizde, Bankamızın ilan etmiş olduğu güncel faiz, ücret ve komisyon tutarları geçerli olacaktır. Yapı Kredi faiz oranı, ücret ve komisyon tutarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


Bu ödeme planı, seçtiğiniz kredi ürününde sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, başvurunuza kesin onay taahhüdü içermemektedir. Başvurunuzun kesin onay alması, sunacağınız bilgi ve belgeler üzerinden Bankamızca başvurunuza istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir.


Toplam masraflara kredi açılış ücreti ve vergiler dahil edilmiş olup, krediye göre farklılık gösterecek olan “sigorta masrafları” bu formda yer alan aylık ve yıllık maliyet oranlarına dahil edilmemiştir.

Başvurunuzu dilediğiniz Yapı Kredi şubesinden yapabilirsiniz.

Konut Kredisi başvurularınızı İnternet,SMS veya tüm Yapı Kredi ATM'leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için KONUT (boşluk) TCKN (boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.

Bireysel ihtiyaç kredisi başvurularınızı hemen başvur butonuna tıklayarak, internet şubesi, SMS veya tüm Yapı Kredi ATM’leri üzerinden kolayca yapabilirsiniz. SMS ile başvurmak için BIREYSEL (Boşluk) TCKN (Boşluk) Aylık Net Gelirinizi yazıp 4411’e gönderebilirsiniz.
YapıKredi

Son Hesaplamalar

Yükleniyor...
Yükleniyor