Sizin İçin Buradayız
Ürün ve Hizmet Ücretleri

Dış Ticaret Finansmanı Ürünleri

Postfinansman

Postfinansman; Bankamızın Türkiye’de yerleşik ithalatçı firmalara kullandırmak amacı ile yurtdışındaki muhabir bankadan borçlu sıfatıyla sağladığı kredilerdir.

Bu finansman tekniği sayesinde bankamızca amir banka sıfatıyla açtığımız vesaik ibrazında ödemeli (sight) ithalat akreditifi kapsamında ithalatçı firmaya akreditif bedelini belirli bir vadede ödeme olanağı sunuyoruz.

1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereği , bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredileri (fiduciary işlemler hariç) KKDF kesintisine tabidir.

Poliçe/Bono Aval ve İskontosu

İthalatçı firmalarımızın borçlu sıfatı ile düzenledikleri bankamız avalli PN/BONO vasıtası ile muhabir bankalardan ithalatçı firmalarımıza ithalatın finansmanı amacıyla kredi sağlanmasına olanak veren bir finansman yöntemi sunuyoruz.

Yurtdışından sağlanan finansman geçici hesaba alınır ve ithalat ödemesi gerçekleştiirlerek Transfer Bildirim Yazısı düzenlenir.

İthalatçı müşterilerimize döviz borçlanma imkanı sağlayan bir fiananman yöntemidir.

1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereği, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredileri (fiduciary işlemler hariç) KKDF kesintisine tabidir.

Prefinansman Kredisi

İhracatçı firmalarımızın borçlu sıfatı düzenledikleri bankamız avali eklenmiş bonolar vasıtası ile muhabir bankalardan mal ihracatının finansmanı amacıyla sağlanan Pre-finansman kredisi imkanı sunuyoruz.

Yurtdışından sağlanan kredinin borçlusu ihracatçı firmadır, mal ihracatının sevk öncesi finansmanı amacıyla kullanılabilir. Yurtdışından sağlanan finansman geçici hesaba alınır ve alışı yapılarak TL karşılığı ihracatçıya ödenir.

İhracat taahhüdünün yerine getirilmesi şartına bağlı olarak KKDF ve BSMV istisnası sağlanır. Yasal süre içerisinde ihracat taahhüdünün gerçekleşmemesi durumunda uygulanan istisnalar cezai faiziz ile birlikte tahsil edilerek ilgili vergi dairesine yatırılmak zorundadır.

Yapılandırılmış (İskontolu) Akreditif

İthalatçının vadeli ödemek istediği ancak ihracatçının mal bedelini peşin tahsil etmek istediği işlemlerde sağlanabilen bir finansman yöntemidir.

Bankamızın limitleri doğrultusunda muhabir bankalara açılan vadeli teyitli/teyitsiz ithalat akreditifleri iskonto ettirilip, ihracatçıya peşin ödeme yapılarak, ithalatçıya vade sağlanır. İthalatçı belirlenen vade sonunda mal bedeli, faiz ve diğer masrafları öder. Faiz oranı ve oluşabilecek diğer masraflar akreditif açılışından önce toplam maliyeti blme avantajına sahip olur.

Dahilde İşlemem İzin Belgesi, Petrol, (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpa ile buğday ve arpanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işlenmesi sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünler ve 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer alan vadeli ithalatında KKDF oranı %0'a indirilmiş ürünlerin ithalat finansmanında uygun bir finanman yöntemidir.

İhracat Döviz Kredileri

Türkiye'de yerleşik ihracatçı firmalara mal ihracatının finansmanı için Bankamız kaynağından sevk öncesi kullandırılan döviz kredileridir.

Kredinin BSMV istsinasından yararlanabileceği yasal süre 24 ay ile sınırlıdır. Bu süre sona erdikten sonra BSMV istisnası uygulanamaz.

Taahhüt edilen ihracatın bu süre içinde gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi takdirde uygulanan BSMV istisnası cezası ile birlikte tahsil edilerek ilgili vergi dairesine yatırılır.

Türk Eximbank Kredi Programları

Türk Eximbank tarafından bankalar aracılığıyla ya da doğrudan kullandırılan ihracat kredileridir.

Bankamıza tanımlanmış olan Nakit ve Gayrinakit limitler dahilinde Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK), Sevk Öncesi Reeskont (SÖRK) kredilerinin yanı sıra Orta Uzun Vadeli ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler kredi programları kapsamına giren kredilerin teminatı için Bankamız Teminat Mektubu düzenleyerek aracılık ediyoruz.

TCMB İhracat Reeskont Kredisi

TCMB İhracat Reeskont Kredisi, vadeli mal ihracatından doğan alacakların bankalarca TC Merkez Bankası reeskontuna götürülerek ,iskonto edilmesi ile ihracatçılara sağlanan finansman desteğidir.

Sevk sonrası finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik kredi fiili ihracatın gerçekleştirilmesi ve vadenin kesinleşmesinden sonra kullandırılabilir. İhracatçı, imalatçı/ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçılar bu finansmandan yararlanabilir.

Vadesine en fazla 240 gün kalmış bono veya poliçelere aval verilerek T.C. Merkez Bankası’nda reeskont edilmesi suretiyle ihracatçılara sevk sonrası finansman imkanı sunulabilmektedir.

Forfaiting

Mal ya da hizmet ihracatından doğmuş ve kambiyo senedi, garanti mektubu, vadeli akreditif ile belgelenmiş kısa,orta ya da uzun vadeli alacakların, sabit faizli satın alınması (iştira edilmesi) olarak özetlenebilecek bir finansman yöntemidir.

Bankamız tarafından kabul edilebilir muhabir bir banka tarafından ödemesi garanti edilmiş Vadeli/kabul kredili akreditif ve kabul kredili vesaik mukabili, kabul kredili mal mukabili ödeme yönetemine göre sonuçlandırılmış, muhabir banka riski üzerinden sağlanan bir finansman yöntemidir.

Sigortalı İhracatın Finansmanı

Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigorta (KVİKS) programı kapsamında sigortalanmış ihracat alacakları üzerinden sağlanan finansman yöntemidir.

İhracatçı firmalarımızın Türk Eximbank tarafından kabul edilen ülkelerdeki, limitleri onaylanmış alıcılara yapmış oldukları 360 güne kadar vadeli tüm sevkiyatları teminata alınarak Bankamız kaynağından sevk sorası döviz kredisi imkanı sunulmaktadır.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Müşteri temsilcisine bağlanarak hemen destek alabilirsiniz.

ONLINE HİZMET
MessageBox Image
Hesaplama Araçları

Bireysel Kredi Hesaplama

Tüm Hesaplama Araçları
Teknik bir sorun yaşanmaktadır, sorunun giderilmesi için çalışmamız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kredi Türü
Kampanya
Kredi Vadesi (Ay)
Kredi
Tutarı (TL)
TL
Sil
Önemli Not
Bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarımız müşteri özelinde değişebilmekte olup, yukarıdaki hesaplamalar örnektir. Başvuru ve kredi kullanımı sırasında faiz oranınız değişebilir.

Konut kredisi faiz oranı, herhangi bir opsiyonel ürünle birlikte Çınar Paketi alınması durumunda geçerli faiz oranıdır (aylık Eşit Taksitli ödeme tipleri için geçerlidir).
HESAPLA
FAİZ ORANI 0.00 %
AYLIK TAKSİT 0.00 TL
GERİ ÖDENECEK TOPLAM TUTAR 0.00 TL
HEMEN BAŞVUR

* Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Bu tutar ve vade seçenekleri için kampanyamız bulunmamaktadır.

Yükleniyor...
Yükleniyor